Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Ściganie przestępstwa udaremnienia egzekucji komorniczej

4 komentarze

Pytanie: Czy zawiadomienie o przestępstwie udaremniania egzekucji komorniczej może wnieść windykator działający w imieniu klienta ale niebędący prawnikiem?

Przeczytaj też: Przestępstwo udaremniania egzekucji komorniczej

Odpowiedź: To zależy od tego o który paragraf art. 300 kk (kodeksu karnego) chodzi. Jeżeli udaremnianie zachodzi już na etapie egzekucji komorniczej (paragraf 2), to wtedy przestępstwo to jest ścigane z urzędu czyli zawiadomienie skutecznie może wnieść każdy (w tym windykator) czyli nie wyłącznie pokrzywdzony.

Jeżeli natomiast udaremnianie dokonywane jest na wcześniejszym etapie, (paragraf 1), to przestępstwo to jest ścigane tylko na wniosek pokrzywdzonego, chyba że pokrzywdzonym jest Skarb Państwa.

Pełna treść art. 300 kk:

§ 1. Kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem, bądź usuwa znaki zajęcia,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 3. Jeżeli czyn określony w § 1 wyrządził szkodę wielu wierzycielom, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 4. Jeżeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Przeczytaj też: Jak zabezpieczyć się przed egzekucją komorniczą

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

5 stycznia, 2023

Komentarze do 'Ściganie przestępstwa udaremnienia egzekucji komorniczej'

Subscribe to comments with RSS

 1. Co to za windykator który czegoś takiego nie wie i bierze się za sporządzenie zawiadomienia. A prokurator tak czy owak umorzy.

  Moniak

  5 sty 23 o 12:37

 2. Jeżeli dłużnik na przykład sprzedał zajęty samochód, to chyba nie umorzy.

  admin

  5 sty 23 o 15:11

 3. Zajętego pojazdu nie da się sprzedać bez wiedzy komornika, bo wpis widnieje w urzędzie komunikacji. Chyba, że zajęcie dopiero grozi to co innego, ale pytanie czy sprzedaż przed wszczęciem egzekucji to już uszczuplenie majątku.

  Ada

  5 sty 23 o 22:42

 4. Mimo komorniczego wpisu w wydziale komunikacji samochód zajęty przez niego dłużnik może sprzedać. Nabywca dowie się o tym wpisie (zakładając, że dłużnik mu nie powiedział) dopiero po nabyciu pojazdu gdy będzie chciał go zarejestrować. I nie zarejestruje dopóki wierzyciel nie zażąda od komornika by ten zwolnił samochód a jeżeli nie zażąda, to nabywca w dobrej wierze może wnieść do sądu powództwo o zwolnienie spod egzekucji. I sąd nakaże samochód zwolnić jako nabyty w dobrej wierze.

  admin

  5 sty 23 o 22:48

Skomentuj