Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Ile czasu ma komornik na wszczęcie egzekucji?

4 komentarze

Pytanie: Złożyłam u komornika wniosek o zajęcie wierzytelności dłużnika u jego klienta, mijają dni i nic się nie dzieje, nie otrzymała odpisu zajęcia, do komornika nie sposób się dodzwonić, na maile nie odpisuje. Ile dni ma komornik na podjęcie czynności – zajęcie zgodnie z wnioskiem wierzyciela?

Przeczytaj też: Co najpierw zajmuje komornik?

Odpowiedź: Zgodnie z art. 45a Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, komornik podejmuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku wierzyciela, czynności niezbędne do skutecznego przeprowadzenia egzekucji. Dotyczy ten termin zarówno wszczęcie egzekucji po otrzymaniu pierwszego wniosku wraz z tytułem wykonawczym (po opłaceniu przez wierzyciela zaliczki niezbędnej do przeprowadzenia czynności) jak i właśnie każdej kolejnej czynności o którą zawnioskował wierzyciel. Zresztą istnieje jeszcze jeden przepis na tę okoliczność a mianowicie art. 22 punkt 5 Ustawy o kosztach komorniczych stanowiący, że w razie uiszczenia opłaty komornik podejmuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia uiszczenia opłaty, działania niezbędne do skutecznego przeprowadzenia egzekucji.

Przeczytaj też: Zapytanie do komornika o stan egzekucji

Jeżeli komornik pozostaje bezczynny i nie może się Pani doczekać reakcji ze strony komornika czyli wystosowania zajęcia wierzytelności albo wezwania do uiszczenia zaliczki (jeśli do tej pory nie otrzymał jej lub już wykorzystał w całości na wcześniejsze czynności egzekucyjne), to należy złożyć skargę na czynności komornika. Zgodnie bowiem z art. 767 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, taka skarga może dotyczyć także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Skargę rozpoznaje sąd właściwy ze względu na siedzibę kancelarii komornika.

Przeczytaj też: Czy komornik doręcza dłużnikowi kopię wniosku o wszczęcie egzekucji?

Jeżeli komornik jest opieszały tzn. nie dotrzymuje terminu siedmiu dni (w końcu dokonuje zajęć ale nie dotrzymuje terminów, sytuacja powtarza się), to można złożyć skargę do prezesa sądu rejonowego przy którym to sądzie komornik ten działa. Zgodnie z art. 222 ust. 4) Ustawy o komornikach sądowych, komornik odpowiada dyscyplinarnie za podejmowanie czynności z nieuzasadnioną zwłoką.

Przeczytaj też: Skarga do prezesa sądu a skarga na czynności komornika

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

15 listopada, 2020

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Ile czasu ma komornik na wszczęcie egzekucji?'

Subscribe to comments with RSS

 1. Za opieszałość chyba standardowa skarga na czynności komornika a nie do prezesa, bo opieszałość to jednak nie jest brak etyki

  Miron

  29 cze 21 o 07:21

 2. Opieszałość komornika na pewno do prezesa sądu skarżymy – art. 222 ust. 4 Ustawy o komornikach sądowych.

  Może się wydawać, że zwlekanie ze wszczęciem egzekucji podpada pod skargę na czynności komornika jako zaniechanie dokonania czynności ale tak nie jest.

  admin

  29 cze 21 o 08:46

 3. Jakże to nie jest zaniechanie dokonania czynności gdy złożyła wniosek o jej dokonanie a komornik nie dokonuje? Skarga na zaniechanie dokonania czynności przez komornika jak nic, mieści się w przepisach o skardze na czynności komornika do sądu rejonowego.

  Paweł

  1 lut 22 o 12:07

 4. Według doktryny i orzecznictwa niedokonanie czynności o dokonanie której zawnioskował wierzyciel, kwalifikuje się jako bezczynność komornika a nie zaniechanie dokonania czynności.

  admin

  1 lut 22 o 16:09

Skomentuj