Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Ile czasu ma komornik na wszczęcie egzekucji?

Brak komentarzy

Pytanie: Złożyłam u komornika wniosek o zajęcie wierzytelności dłużnika u jego klienta, mijają dni i nic się nie dzieje, nie otrzymała odpisu zajęcia, do komornika nie sposób się dodzwonić, na maile nie odpisuje. Ile dni ma komornik na podjęcie czynności – zajęcie zgodnie z wnioskiem wierzyciela?

Odpowiedź: Zgodnie z art. 45a Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, komornik podejmuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku wierzyciela, czynności niezbędne do skutecznego przeprowadzenia egzekucji. Dotyczy ten termin zarówno wszczęcie egzekucji po otrzymaniu pierwszego wniosku wraz z tytułem wykonawczym (po opłaceniu przez wierzyciela zaliczki niezbędnej do przeprowadzenia czynności) jak i właśnie każdej kolejnej czynności o którą zawnioskował wierzyciel. Zresztą istnieje jeszcze jeden przepis na tę okoliczność a mianowicie art. 22 punkt 5 Ustawy o kosztach komorniczych stanowiący, że w razie uiszczenia opłaty komornik podejmuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia uiszczenia opłaty, działania niezbędne do skutecznego przeprowadzenia egzekucji.

Jeżeli komornik pozostaje bezczynny i nie może się Pani doczekać reakcji ze strony komornika czyli wystosowania zajęcia wierzytelności albo wezwania do uiszczenia zaliczki (jeśli do tej pory nie otrzymał jej lub już wykorzystał w całości na wcześniejsze czynności egzekucyjne), to należy złożyć skargę na czynności komornika. Zgodnie bowiem z art. 767 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, taka skarga może dotyczyć także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Skargę rozpoznaje sąd właściwy ze względu na siedzibę kancelarii komornika.

Jeżeli komornik jest opieszały tzn. nie dotrzymuje terminu siedmiu dni (w końcu dokonuje zajęć ale nie dotrzymuje terminów, sytuacja powtarza się), to można złożyć skargę do prezesa sądu rejonowego przy którym to sądzie komornik ten działa. Zgodnie z art. 222 ust. 4) Ustawy o komornikach sądowych, komornik odpowiada dyscyplinarnie za podejmowanie czynności z nieuzasadnioną zwłoką.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

15 listopada, 2020

kategoria windykacja

tag

Skomentuj