Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Wniosek o wszczęcie egzekucji – wzór

7 komentarzy

Poniżej wklejam używany przeze mnie wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej – wzór.

Przeczytaj też: Wniosek egzekucyjny – dłużnicy solidarni

Sosnowiec, 26.11.2011 r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w …

Wierzyciel: Robert Grabowski, PESEL …, zam. … Sosnowiec.
Dłużnik: Klaudia Zadłużona, PESEL …, zam. ul. … Częstochowa.

WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI

Załączając Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 30 czerwca 2011 r. Sygn. akt V GNc … wydany przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej V Wydział Gospodarczy, zaopatrzony w klauzulę wykonalności tegoż Sądu z dnia 26 października 2011 r., wnoszę o:

1. Wszczęcie przeciwko Dłużnikowi egzekucji następujących świadczeń pieniężnych:
a) należności głównej w kwocie 15.097,50 zł,
b) odsetek ustawowych jak w załączonym nakazie,
c) kosztów procesu w kwocie 2.606,00 zł,
d) kosztów egzekucji wg norm przepisanych.

2. Przeprowadzenie egzekucji z rachunków bankowych, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności, ruchomości, wszelkich praw majątkowych i nieruchomości Dłużnika.

Jeżeli egzekucja zgodnie z art. 801 § 1 pkt 1 okaże się bezskuteczna, wnoszę jednocześnie o poszukiwanie majątku dłużnika na podstawie art. Art. 8012 k.p.c.

3. Przekazanie wszelkich należnych mi wyegzekwowanych kwot na moje konto bankowe: … mBank

Robert Grabowski

Załącznik:
– nakaz zapłaty z klauzulą wykonalności

Przeczytaj też: Ile czasu ma komornik na wszczęcie egzekucji?

Ten zapis pomiędzy punktem 2 a 3 czyli dotyczący wniosku o poszukiwanie majątku nie musi być. Zrób jak uważasz – kliknij w odnośnik który w nim wstawiłem i przeczytaj po czym podejmij decyzję, czy jest sens wnosić o poszukiwanie majątku. Ja w moich wnioskach egzekucyjnych tego nie mam 🙂 ale powyżej wstawiłem abyś wiedział, że jest taka możliwość.

Przeczytaj też: Czy wniosek o wszczęcie egzekucji przerywa bieg przedawnienia?

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

27 lutego, 2021

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Wniosek o wszczęcie egzekucji – wzór'

Subscribe to comments with RSS

 1. Bo to poszukiwanie majatku to pic na wodę.

  Anonim

  27 lut 21 o 12:42

 2. Czy wniosek egzekucyjny podlega opłacie i w jakiej wysokości?

  Majka

  1 mar 21 o 21:20

 3. Sam wniosek egzekucyjny opłacie nie podlega natomiast komornik wezwie do uiszczenia zaliczki na wydatki związane z prowadzeniem egzekucji za wyjątkiem gdy jest to egzekucja alimentów.

  admin

  22 maj 21 o 11:50

 4. Widziałem specjalny urzędowy formularz – wniosek egzekucyjny, nie jest obowiązkowy wcale?

  gostek

  6 lip 21 o 15:23

 5. Nie, nie jest obowiązkowy, nigdy z takiego formularza nie korzystałem.

  admin

  6 lip 21 o 15:45

 6. Witam czy w tym wniosku egzekucyjnym aby nie brakuje wniosku o zobowiązanie dłużnika do wyjawienia majątku?

  szefo

  12 wrz 21 o 11:23

 7. Nie ma takiej potrzeby, komornik sam z siebie powinien wezwać dłużnika do złożenia wykazu majątku tuż po wszczęciu egzekucji jeżeli wierzyciel majątku nie wskazał: https://pamietnikwindykatora.pl/komornik-wyjawienie-majatku-poszukiwanie/

  admin

  12 wrz 21 o 11:39

Skomentuj