Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Kiedy komornik nie może wejść do domu?

Brak komentarzy

Pytanie: Czy istnieją w przepisach jakieś wyjątki określające kiedy komornik nie może wejść do domu? Chodzi mi o czynności trenowe komornika w miejscu zamieszkania dłużnika, kiedy nie może prowadzić takiej egzekucji.

Przeczytaj też: Czy komornik może wejść do domu pod nieobecność właściciela?

Odpowiedź: Kiedy w ogóle w danym postępowaniu egzekucyjnym nie może prowadzić egzekucji z ruchomości? Jeżeli wierzyciel we wniosku egzekucyjnym nie wskaże takiego sposobu egzekucji to komornik w zasadzie nie powinien jej realizować czyli wchodzić do domu, mieszkania dłużnika. I tylko wtedy.

Przeczytaj też: Skarga na zajęcie ruchomości przez komornika

I są też dni i godziny w których komornik nie może wejść do domu dłużnika a dokładniej w których komornik bez zgody prezesa sądu nie może wykonywać czynności poza kancelarią komorniczą – w dni ustawowo wolne od pracy i w godzinach od siódmej do dwudziestej pierwszej. Na wykonanie czynności w dni ustawowo wolne od pracy lub godzinach nocnych jest wymagana zgoda prezesa właściwego sądu rejonowego.

Przeczytaj też: Czy komornik może przyjść w sobotę albo w niedzielę?

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

26 stycznia, 2023

Skomentuj