Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Brak faktury a obowiązek zapłaty

Brak komentarzy

Pytanie: W poradzie: https://pamietnikwindykatora.pl/faktura-bez-terminu-platnosci/ napisał Pan, że wobec braku terminu zapłaty na fakturze, należność jest od razu wymagalna po tym, jak nabywca otrzyma towar lub usługę. Moje pytanie brzmi: co w przypadku gdy sprzedawca w ogóle nie wystawił faktury? Czy brak faktury wstrzymuje obowiązek dokonania zapłaty, jeżeli nie wstrzymuje to czy wstrzymuje jeżeli w umowie napisano, że zapłata nastąpi po doręczeniu faktury?

Odpowiedź: Nie, brak faktury nie jest podstawą do nieregulowania należności. I, jak wynika ze znanego mi orzecznictwa sądów rejonowych i odwoławczych – okręgowych, nie jest nią nawet wówczas, gdy strony zastrzegły w umowie, że zapłata nastąpi po wystawieniu faktury nabywcy. Faktura jest jedynie dokumentem podatkowo-księgowym i jej brak nie ma wpływu na wymagalność roszczenia.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

14 grudnia, 2020

kategoria windykacja

Skomentuj