Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Zajęcie wierzytelności a brak faktury

3 komentarze

Pytanie: Czy jest możliwe zajęcie wierzytelności w firmie będącej klientem dłużnika (też firmy) jeżeli dłużnik nie wystawił faktury? Jest więc sobie wierzytelność która nie ma terminu zapłaty, stwierdzona dokumentem wz albo protokołem odbioru z umową ale bez terminu płatności.

Przeczytaj też: Czy komornik może zająć wierzytelność niewymagalną?

Odpowiedź: Tak, komornik może zająć taką wierzytelność. Brak faktury nie jest podstawą do niedokonania zapłaty, to po pierwsze. Po drugie zaś, skoro nie jest oznaczony termin zapłaty, to przyjmuje się, że roszczenie staje się wymagalne w dniu spełnienia świadczenia na rzecz dłużnika (otrzymania przez niego towaru, potwierdzenia odbioru usługi). Więcej na temat wymagalności oraz opóźnienia w spłacie takiego roszczenia: Faktura bez terminu płatności

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

13 grudnia, 2020

Komentarze do 'Zajęcie wierzytelności a brak faktury'

Subscribe to comments with RSS

 1. Trzeba wezwać do zapłaty takiej wierzytelności o nieokreślonym terminie zapłaty?

  Hiho

  13 gru 20 o 19:20

 2. Wydaje mi się, że wezwanie od komornika w piśmie zajmującym wierzytelność, wystarczy.

  admin

  14 gru 20 o 07:59

 3. Należność z faktury na której brak terminu zapłaty jest wymagalna od razu przeto uważam jak admin, że należność bez faktury też jest od razu wymagalna jeżeli brak jest umowy w której termin zapłaty jest odroczony.

  hocki klocki

  20 sie 21 o 13:03

Skomentuj