Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Brak spłaty raty a niewypłacenie transzy pożyczki

2 komentarze

Pytanie: Piszę do Pana w sprawie Umowy pożyczki. W czerwcu 2019 r. jako osoba prywatna podpisałam Umowę pożyczki z osobą prowadzącą działalność handlową (m.in. sprzedaż kawy, herbaty, przypraw). Mój pożyczkobiorca spłacał zobowiązania do grudnia 2019 r., a w tym roku nie spłacił żadnej raty wynikającej z zapisów Umowy – comiesięczne raty.

Umowa zakładała, że w czerwcu powinnam wpłacić kolejną część pożyczki (jako inwestor pasywny), ale wobec braku należności ze strony pożyczkobiorcy, nie uczyniłam tego. Umowę pożyczki przesyłam w załączeniu.

Czy Pan może coś podpowiedzieć, poradzić, jak rozwikłać tę sytuację i dług odzyskać?

Przeczytaj też: Wypowiedzenie umowy pożyczki prywatnej

Odpowiedź: Zgodnie z umową pożyczki, przysługuje Pani prawo do jej wypowiedzenia jeżeli opóźnienie w spłacie kwoty pożyczki, jej raty lub odsetek należnych Pożyczkodawcom przekracza 14 dni kalendarzowych od ustalonego terminu wymagalności. Należy zatem pożyczkę wypowiedzieć żądając spłaty kapitału oraz odsetek.

Nie wypowiedziawszy umowy pożyczki, nie miała Pani prawa wstrzymać się z wpłaceniem pożyczkobiorcy kolejnej transzy pożyczki zgodnie z umową. Jednak to nie jest przeszkodą do wypowiedzenia umowy przez Panią, jak wyżej. Pożyczkobiorca jedynie może wystąpić przeciwko pani z roszczeniem od odszkodowanie na podstawie art. 471 Kodeksu cywilnego który stanowi, że dłużnik (w tym momencie to Pani) obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Pożyczkobiorca musiałby jednak wykazać przed sądem poniesienie szkody majątkowej z powodu niewypłacenia mu transzy pożyczki.

Przeczytaj też: Utrata zdolności kredytowej – wypowiedzenie umowy kredytu

Co do samej windykacji, to jak Pani uważa. Ja na Pani miejscu po prostu wniósłbym powództwo o zapłatę a następnie wniosek egzekucyjny do komornika.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

14 grudnia, 2020

kategoria kredyty,windykacja

Komentarze do 'Brak spłaty raty a niewypłacenie transzy pożyczki'

Subscribe to comments with RSS

  1. A co z kara umowną za niewypłacenie transzy pożyczki, nie należy się w takim przypadku?

    Lasso

    14 gru 20 o 10:55

  2. Nie zastrzeżono w umowie pożyczki kary umownej, więc nie przysługuje.

    admin

    14 gru 20 o 11:52

Skomentuj