Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Wniosek o doręczenie uzasadnienia wyroku – wzór

6 komentarzy

Pytanie: Czy sąd sporządza i doręcza uzasadnienie wyroku z urzędu czy trzeba złożyć wniosek? Chodzi o wyrok w sprawie o zapłatę pomiędzy firmami.

Odpowiedź: Zgodnie z art. 331 § 1 kpc wyrok z pisemnym uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zgłosiła wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem.

Przeczytaj też: Termin sporządzenia uzasadnienia wyroku – kpc

A mógłby Pan zasugerować jak powinien brzmieć taki wniosek o doręczenie uzasadnienia wyroku?

To bardzo prosty wniosek, poniżej wzór:

WNIOSEK O DORĘCZENIE WYROKU Z UZASADNIENIEM

Niniejszym wnoszę o doręczenie mi wyroku w sprawie o sygn. akt … wraz z uzasadnieniem.

Podpis

Wniosek należy złożyć (wysłać) w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyroku.

Przeczytaj też: Gdy sędzia (z jakiegoś powodu) nie chce uzasadnienia wyroku pisać?

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

7 marca, 2021

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Wniosek o doręczenie uzasadnienia wyroku – wzór'

Subscribe to comments with RSS

 1. nawet gdy (są takie przypadki ale nie wiem jakie) uzasadnienie jest sporządzane z urzędu, to i tak trzeba złożyć wniosek o doręczenie.

  Anonim

  7 mar 21 o 16:45

 2. Uważajcie na przedwczesne wnioski, jeżeli wyrok zostanie wydany później (odroczenie ogłoszenia wyroku) to Wam przedwczesnego wniosku o uzasadnienie nie uwzględnią sąd znaczy.

  Kazik

  20 cze 21 o 19:47

 3. Tak jak kazik napisał. I niektórzy sędziowie stosują tą sztuczkę ażeby zaprzepaścić stronie procesu wniesienie apelacji. Brak uzasadnienia i nie wiadomo co pisać w apelacji.

  Gites

  7 wrz 21 o 08:38

 4. Polskie sądownictwo słynie ze skandalicznych wyroków, ale o stanie polskiego “niezawisłego” sądownictwa kiedy indziej obszernie napiszę. Jeszcze nie mam pewności, czy niekorzystny dla mnie wyrok o uzasadnienie którego wniosek poniżej wklejam, jest skandaliczny (“kupiony”). W mej skromnej ocenie, wiele na to wskazuje, ale poczekam na uzasadnienie tegoż. Po raz pierwszy w mej karierze, oprócz standardowej formułki – wniosku o uzasadnienie wyroku, wzbogaciłem go, jak niżej. Jeżeli mimo tego wzbogacenia uzasadnienie będzie bełkotem nie odnoszącym się do meritum (co się zdarza…), to odpowiednio większego smrodu narobię publicznie i odpowiednio usilniej będę wyszukiwał innych osób które czują się skrzywdzonymi przez tych sędziów i/lub w sprawach w których pełnomocnikiem strony przeciwnej był ten sam radca prawny.

  “Wnoszę o sporządzenie i doręczenie mi uzasadnienia wyroku zapadłego w sprawie o wyżej wskazanej sygnaturze akt.
  W szczególności interesuje mnie, dlaczego apelacja została oddalona, skoro zarzut sformułowany przez pozwanego a dokładniej przez reprezentującego go (zastanawiająco miernego – nie znającego przepisów i biernego) radcę prawnego był ewidentnie spóźniony. Na marginesie zauważam, że z uzasadnienia wyroku I instancji wynika, jakoby zarzut ten sformułował sam sędzia a nie pozwany ani jego pełnomocnik. (?!)
  W postępowaniu apelacyjnym wykazałem, że zarzut (o ile faktycznie został podniesiony na rozprawie przez stronę pozwaną) był oczywiście spóźniony i absolutnie nie powinien zostać uwzględniony. Przypominam mój ostateczny kontrargument w tej kwestii do którego już pozwany ani jego pełnomocnik nie odnieśli się:
  “Pozwany jest jednak w błędzie twierdząc, iż spóźniony zarzut niewykonania częściowego umowy podniesiony dopiero na rozprawie nie powoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy. Ależ powoduje zwłokę, gdyż na taki zarzut powód musiałby między innymi powołać dowód w postaci zeznań świadków – zbywcy wierzytelności i jej pracownicy, to wszak logiczna konsekwencja. Trzeba by zatem wyznaczyć termin przesłuchania świadków. Sąd powinien więc pominąć ten spóźniony zarzut.”

  Czekam na uzasadnienie wyroku.

  Justitia

  25 wrz 21 o 05:18

 5. “Justitia” – niezłe. Ciekawe czy sędzia weźmie sobie powiedzmy do serca taki niekonwencjonalny wniosek o uzasadnienie i czy przełoży się to na brzmienie wyroku…

  tadzio

  29 wrz 21 o 20:30

 6. Niestety ale od jakiegoś czasu wniosek o doręczenie uzasadnienia wyroku podlega opłacie 100 złotych. Po to żeby sędziowie mieli mniej pracy (bo mniej wniosków) i nie musieli wić się tłumacząc absurdalność orzeczenia.

  golec

  10 mar 22 o 17:46

Skomentuj