Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Termin do wniesienia skargi pauliańskiej

Brak komentarzy

Pytanie: Zwracam się do Państwa z takim pytaniem: moim rodzicom w 2001 roku został skradziony samochód / nie miał opłaty AC/, po kilku latach odkryto „dziuple” ujawniono sprawcę, jest wyrok w tej sprawie, który trafił do komornika w Myszkowie, ale niestety należności za samochód nie można odzyskać ponieważ sprawca siedzi w więzieniu w Herbach , majątek swój wcześniej rozpisał na chwilę obecną nic nie posiada, a pieniądze które „zarabia” w więzieniu idą na alimenty. Proszę mi odpowiedzieć, czy Państwo przyjęlibyście taką sprawę , czy istnieje choć cień nadziei na ściągnięcie pieniędzy przyznanych wyrokiem / 30 tys.zł/. Proszę o odpowiedź.

Odpowiedź: Dopóki dłużnik siedzi w więzieniu, to z nim nie „pogadamy”. Co do przepisania majątku na osoby trzecie, to w sukurs wierzycielom przychodzi skarga pauliańska ale trzeba wiedzieć, że termin do wniesienia skargi pauliańskiej to pięć lat od takiego pozbycia się majątku przez dłużnika. W złożonej skardze pauliańskiej należy wskazać, jakie konkretnie składniki majątku przepisał i na kogo a nadto wykazać, że obdarowani wiedzieli o tym, iż dłużnik dokonuje darowizny po to, aby wierzyciel nie mógł wyegzekwować swej należności. Co prawda, gdy obdarowanymi są osoby z najbliższej rodziny dłużnika, to przyjmuje się, że wiedziały o tym celu dłużnika.

Przerwa. Korzystne oferty kont osobistych zebrałem tutaj a kont firmowych tutaj. Bez wychodzenia z domu można konto założyć. Koniec przerwy.

Art. 527 Kodeksu cywilnego: Gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

Korzystne kredyty gotówkowe są tutaj a dla osób bez zdolności kredytowej szybkie pożyczki pozabankowe tutaj.

7 lipca, 2020

Skomentuj