Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Skarga pauliańska – czy ktoś wygrał?

Brak komentarzy

Pytanie: Czy ktoś w ogóle wygrał skargę pauliańską, zna Pan kogoś takiego? Nie wiem czy jest sens pakować się w kolejne koszty. Dłużnik przepisał na brata ziemię, podarował mu ją, idzie to odkręcić skargą pauliańską?

Odpowiedź: Wiele skarg pauliańskich jest uwzględnianych. W Pana sprawie to, jak się wydaje na podstawie informacji od Pana, formalność – pewniak. Proszę bowiem przeczytać treść poniższego art. 528 Kodeksu cywilnego:

“Jeżeli wskutek czynności prawnej dokonanej przez dłużnika z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową bezpłatnie, wierzyciel może żądać uznania czynności za bezskuteczną, chociażby osoba ta nie wiedziała i nawet przy zachowaniu należytej staranności nie mogła się dowiedzieć, że dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.”

Skoro dłużnik, jak Pan pisze, darował swojemu bratu nieruchomość, to ten brat uzyskał korzyść majątkową – ziemię bezpłatnie, czyli sprawa jest jasna.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

8 grudnia, 2020

Skomentuj