Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Skarga pauliańska – czy ktoś wygrał?

1 komentarz

Pytanie: Czy ktoś w ogóle wygrał skargę pauliańską, zna Pan kogoś takiego? Nie wiem czy jest sens pakować się w kolejne koszty. Dłużnik przepisał na brata ziemię, podarował mu ją, idzie to odkręcić skargą pauliańską?

Odpowiedź: Wiele skarg pauliańskich jest uwzględnianych. W Pana sprawie to, jak się wydaje na podstawie informacji od Pana, formalność – pewniak. Proszę bowiem przeczytać treść poniższego art. 528 Kodeksu cywilnego:

“Jeżeli wskutek czynności prawnej dokonanej przez dłużnika z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową bezpłatnie, wierzyciel może żądać uznania czynności za bezskuteczną, chociażby osoba ta nie wiedziała i nawet przy zachowaniu należytej staranności nie mogła się dowiedzieć, że dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.”

Skoro dłużnik, jak Pan pisze, darował swojemu bratu nieruchomość, to ten brat uzyskał korzyść majątkową – ziemię bezpłatnie, czyli sprawa jest jasna.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

8 grudnia, 2020

1 komentarz do 'Skarga pauliańska – czy ktoś wygrał?'

Subscribe to comments with RSS

  1. Jeżeli są spełnione warunki kodeksowe w sposób oczywisty to sąd nie ma wyjścia innego jak tylko skargę pauliańską uwzględnić.

    master

    17 Lip 21 o 18:42

Skomentuj