Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Egzekucja alimentów a spłata wierzycielowi z pominięciem komornika; wysokość opłaty stosunkowej.

skomentuj

Pytanie: Prosze jeszcze o radę w kwestii alimentów. Ex zona chce miec je wplacane przez komornika, co wiąże się z opłatami tzn 900 zł samych alimentów plus 135 zł opłaty komornika. Po konwersacji z ex (odpowiedź oczywista, że nie odstąpi) oraz z komornikiem dowiedziałam się, że możemy wpłacać bezpośrednio na byłej ex konto 900 zł i na konto komornika 5% od wartości, czyli 45 zł i przesyłać e-mailem potwierdzenie przelewu bankowego. Moje pytanie – jak długo będziemy musieli płacić alimenty przez komornika? Nadmieniam, ze dokonal on wpisu w księdze wieczystej.

Odpowiedź: Tak, w trakcie postępowania egzekucyjnego wpłata bezpośrednio na konto / ręce wierzyciela a więc z pominięciem komornika powoduje, że komornik może pobrać 5% opłaty stosunkowej, zgodnie z art. 49 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

Niestety natomiast, postępowanie egzekucyjne w tej sprawie, jeśli ex żona czyli wierzyciel zechce (nie złoży wniosku o umorzenie egzekucji), może toczyć się dopóki alimenty będą przysługiwać wierzycielowi. Jest to problem w skali kraju mnóstwa dłużników alimentacyjnych którzy w przeszłości nierozważnie dopuścili do powstania zaległości w płaceniu alimentów dając wierzycielowi podstawę do złożenia u komornika wniosku egzekucyjnego. Jak wspomniałem we wcześniejszej odpowiedzi, nieruchomość zostanie zwolniona przez komornika po upływie jednego roku jeżeli wierzyciel nie złoży dalszych wniosków niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego z nieruchomości.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 21 Ocena średnia: 4.1]

kategoria komornik

Skomentuj