Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Egzekucja alimentów – opłaty

5 komentarzy

Pytanie: Jakie są opłaty przy egzekucji alimentów dla wierzyciela alimentacyjnego? Chodzi o koszty złożenia wniosku egzekucyjnego i dalsze w trakcie egzekucji.

Przeczytaj też: Alimenty płacone z opóźnieniem a komornik

Odpowiedź: Wniosek o wszczęcie egzekucji nie podlega opłacie (bez względu na rodzaj dochodzonych świadczeń) i jak chodzi o egzekucję alimentów, to wierzyciel nie ponosi żadnych opłat z nią związanych. Egzekucję finansuje skarb państwa.

A jeżeli egzekucja zakończy się bezskutecznością, to państwo nie występuje aby do wierzyciela o zwrot wyłożonych za niego kosztów?

Nie. Państwo finansuje a nie kredytuje te koszty. W przypadku bezskutecznej egzekucji nie zwraca się do wierzyciela o zwrot kosztów.

Przeczytaj też: Kiedy komornik przestaje ściągać alimenty?

A dłużnik alimentacyjny jakie koszty ponosi?

Opłata stosunkowa wynosząca 10% od wyegzekwowanych przez komornika kwot oraz inne koszty poniesione przez skarb państwa w toku egzekucji czyli wydatki na korespondencję, na poszukiwanie majątku dłużnika, na dokonane zajęcia, na dojazd komornika na czynności terenowe.

Przeczytaj też: Przedawnienie zasądzonych alimentów

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

25 października, 2022

kategoria windykacja

tag ,

Komentarze do 'Egzekucja alimentów – opłaty'

Subscribe to comments with RSS

 1. A jeżeli zostaje wszczęta egzekucja alimentów z nieruchomości, to za opis i oszacowanie też Państwo nasze zapłaci?

  Stachu

  25 paź 22 o 19:20

 2. Tak, komornik otrzymuje środki na ten cel z sądu rejonowego przy którym działa.

  admin

  25 paź 22 o 19:27

 3. Egzekucji alimentów nie umarza komornik ze względu na bezskutecznośc, czy to prawda?

  Anonim

  31 paź 22 o 09:15

 4. Tak, to prawda.

  admin

  31 paź 22 o 10:53

 5. Mało tego, to na koszt Skarbu Państwa komornik nie rzadziej jak co pół roku musi poszukać majątku dłużnika jeżeli egzekucja toczy się bezskutecznie.

  Stachu

  31 paź 22 o 11:32

Skomentuj