Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

E-sąd podejrzewa, że nie doręczyłby i oznajmia brak podstaw…

komentarze 23

Kuriozalne w mojej ocenie postanowienie otrzymałem dzisiaj z e-sądu. Oto fragment:

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny w składzie: Referendarz sądowy B.Ł. po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w elektronicznym postępowaniu upominawczym sprawy z powództwa Robert Grabowski Grabowski Inkasso – Doradzwo Finansowo-Prawne przeciwko K.O. W.J. postanawia

Wobec stwierdzonego braku podstaw do wydania nakazu zapłaty przekazać rozpoznanie sprawy do Sądu Rejonowego w Trzebnicy

UZASADNIENIE

W dniu 18/04/2013 roku powód Grabowski Inkasso – Doradztwo Finansowo-Prawne Grabowski Robert złożył do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Na podstawie art. 499 pkt. 2 i 4 kpc Sąd stwierdził brak podstaw do wydania nakazu zapłaty, bowiem w sprawie zachodzą wątpliwości co do prawidłowości danych adresowych pozwanych i możliwości skutecznego doręczenia im nakazu zapłaty w kraju.

Dlatego też na podstawie art. 505 [33] § 1 k.p.c. przekazuje sprawę do rozpoznania sądowi właściwości ogólnej pozwanego.

Z tych powodów orzeczono jak na wstępie.

Niesamowite, bez próby doręczenia taka decyzja… Oczywiście, że bez próby doręczenia, bo dopiero po wydaniu nakazu zapłaty sąd wysyła przesyłki pocztowe (z odpisem nakazu zapłaty i pozwu) do pozwanego. No nic, zobaczymy, co sąd powie na taką oto skargę, którą już wysłałem:

W ocenie powoda nie ma podstaw do przyjęcia z góry, że dane adresowe pozwanych są nieprawidłowe. Tym bardziej, że wezwania do zapłaty skierowane do pozwanych zostały im doręczone i te fakty powód sprawdził na internetowej stronie śledzenia przesyłek Poczty Polskiej: http://sledzenie.poczta-polska.pl/ po wpisaniu kodów przesyłek. W przypadku pozwanego W.J. kod przesyłki to: 00259007731613598657 a w przypadku pozwanej K.O. kod przesyłki to: 00259007731613598664

Powód nadmienia, że nie popełnił omyłki pisarskiej wprowadzając dane i adresów pozwanych do pozwu.

Bardzo liczę na to, że przynajmniej dowiem się, jak sąd sprawdza (bo chyba sprawdza) czy adres jest wciąż aktualny. No bo przecie ani mi przez głowę nie przeszło aby pomyśleć, iż referendarz wydał takie postanowienie tylko dlatego, że „intuicja mu podpowiada”… Moje wezwania do zapłaty zostały im doręczone na początku lutego bieżącego roku.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 14 Ocena średnia: 4.6]

Komentarze do 'E-sąd podejrzewa, że nie doręczyłby i oznajmia brak podstaw…'

Subscribe to comments with RSS

 1. Może już sąd miał wobec nich sprawy i wie?

  Lech | blog o wekslach

  21 Cze 13 o 08:36

 2. Ja też miałem jedno (na razie) takie uzasadnienie.

  Na razie poszło na skargę, zobaczymy.

  Jurek

  21 Cze 13 o 15:34

 3. Kluczem jest adres zameldowania.
  Weryfikacja adresu w EPU jest po adresie zameldowania muszą jakoś łączyć się z bazą PESEL.
  Na obecną chwilę grzeje mnie to, że dłużnik mieszka w innym miejscu. Pozwy puszczam na zameldowanie i przechodzi.

  milew

  21 Cze 13 o 18:01

 4. No to news dnia.

  Miałem sprawy, gdzie nie podawałem PESELu pozwanego (bo go nie miałem), a gdzie system pokazywał adresy jako zweryfikowane poprawnie.

  Mam też sprawy gdzie na pewno adres wskazany jest taki sam jak pozwany ma w dowodzie osobistym, a pokazuje się jako zweryfikowany negatywnie.

  To jest dopiero coś.

  Jurek

  21 Cze 13 o 18:13

 5. Hm to też ciekawe bo ja jak nie podałem peselu to jest zweryfikowany negatywnie.
  Następny pozew na tę samą osobę też weryfikacja negatywna.

  milew

  21 Cze 13 o 18:29

 6. *Następny pozew na tę samą osobę z podanym peselem też weryfikacja negatywna.

  milew

  21 Cze 13 o 18:32

 7. Adres zamieszkania może być inny niż adres zameldowania a to właśnie adres zamieszkania podaje się w pozwie. Zmierzam do tego, że nawet jeśli sądowi wyszłoby (jeśli faktycznie sprawdza( że podany adres nie jest adresem zameldowania, to nie powinno być to podstawą do wydania takiego postanowienia tzn. stwierdzenia braku podstaw do wydania nakazu zapłaty.

  admin

  21 Cze 13 o 19:05

 8. Tak wiem, ale nie znajduję innego logicznego wytłumaczenia niż porównywanie przez EPU adresów z bazą PESEL.
  W jednym z potwierdzających to zdarzenie przypadków miałem adres zameldowania i adres zamieszkania pozwanego. Puściłem pozew na znany mi adres zameldowania. Sąd dał mi brak podstaw z takim tłumaczeniem jak w artykule. Postanowiłem cofnąć pozew i innymi kanałami poznałem aktualny adres zameldowania pozwanego. Puściłem nowy pozew z tym adresem i w tym przypadku była weryfikacja adresu pozytywna.

  milew

  21 Cze 13 o 19:11

 9. Nie wiem, wrócę do tematu jeśli odpiszą mi coś sensownego na moja skargę.

  admin

  21 Cze 13 o 19:26

 10. A tak w ogóle, to zastanawiam się, czy jest sens pisać skargi, nawet 100% zasadne. Albowiem w innej sprawie wysłałem skargę na początku kwietnia i do tej pory cisza. Przez te ponad dwa miesiące już może sprawa nabierałaby tempa w sądzie właściwym dla dłużnika, po przeniesieniu z e-sądu. Skarga oczywiście zablokowała póki co przeniesienie.

  admin

  21 Cze 13 o 19:31

 11. Moja skarga wisi od 27/03/2013. Z tym, że nie miałem wyboru. Według mnie ewidentny błąd referendarza przy interpretacji doręczenia pozwu. Wczoraj miałem drugi taki przypadek.
  No nic czekam.

  milew

  21 Cze 13 o 19:34

 12. No ale OK, załóżmy że skargi nie złożyłbym albo że nie zostanie uwzględniona i następuje przekazanie do sądu właściwego dla pozwanych, czyli w tym opisanym przypadku – do sądu w Trzebnicy. I co? Sąd w Trzebnicy będzie próbował doręczyć nakaz zapłaty / pozew pozwanym na adresy wskazane przeze mnie w EPU? Chyba bez sensu byłoby to? Czy może wezwanie mnie od razu do wskazania aktualnych adresów pozwanych pod rygorem zawieszenia postępowania? Też bez sensu bo ja niedawno miałem w EPU (opisany na blogu) przypadek niedoręczenia spółce z o.o. nakazu zapłaty i wezwanie mnie przez e-sąd do wskazania aktualnego adresu, bez przekazywania sprawy do sądu właściwego dla pozwanej spółki.

  Prawdopodobnie chodzi o to, że e-sąd ma informacje iż pozwani wyjechali za granicę a e-sąd nie wysyła pozwów na zagraniczne adresy (udało mi się kiedyś dodzwonić i zapytać).

  admin

  21 Cze 13 o 20:49

 13. Z tego co wiem EPU nic nie przekazuje do rejonowego oprócz informacji, kto złożył pozew i na kogo.
  Temu wypełnia się pozew od nowa na formularzu.
  Kurcze namieszali z tymi adresami.

  milew

  21 Cze 13 o 20:54

 14. P.S. Tylko skąd mają takie informacje… mamusia / tatuś każdego z z pozwanych tak odpisali sądowi w innej sprawie (jak podejrzewa Lech)?

  admin

  21 Cze 13 o 20:54

 15. Tak, tzn. rejonowy wzywa do uzupełnienia braków formalnych poprzez podpisanie pozwu przysłanie na papierze) i dołączenie załączników. Jednak kuriozum pozostaje.

  admin

  21 Cze 13 o 20:58

 16. Przypomniał mi się jeden z maili od pozwanego W.J. (ta sprawa) jako reakcja na naszą zapowiedź plakatowania Milicza po uzyskaniu wyroku ;-). Coś wspomina o wyjeździe zagranicę:

  „Możemy wymieniać się ustawami w nieskończoność a i tak Pan wie, że Pańskie
  działania będą bezprawne ale jak najbardziej proszę robić swoje a ja
  również będę robić swoje.
  Odnośnie długu wobec wierzyciela to jeśli moja sytuacja finansowa
  pozwoliłaby na spłatę zadłużenia to na pewno nie zwlekałbym ze
  spłatą.Niestety na tą chwilę nie posiadam żadnego zatrudnienia i nie mam
  żadnych środków finansowych.Borykam się z dużymi kłopotami finansowymi
  związanymi z zamknięciem sklepu.Jeśli moja sytuacja finansowa zmieni się,
  robię wszystko w tym kierunku(planuję w najbliższych dniach wyjechać za
  granicę w celu zarobkowym) , to na pewno będę dożył do spłaty należności.
  Pozdrawiam W.J.”

  admin

  21 Cze 13 o 21:10

 17. A zaraz zmieniają się procedury i tak trzeba będzie dostosować się od nowa 🙂
  http://www.mbwnet.pl/img/news/2013/255/newsletter-za-czerwiec-2013.pdf

  milew

  21 Cze 13 o 21:19

 18. Ja w swoich sprawach ktore mialem przekazane do rejonowego, mialem w aktach sprawy wydruk calych kompletnych akt sprawy z EPU, od pozwu po doręczenia itp.

  Chyba więc jednak przekazują wszystko.

  Jurek

  23 Cze 13 o 22:59

 19. ps. na skargi czeka się teraz ok 6 miesięcy. w każdym razie mi tak wychodzi statystycznie.

  Jurek

  23 Cze 13 o 23:03

 20. Wniosek: nie warto się skarżyć w EPU.

  admin

  24 Cze 13 o 05:27

 21. Finał mojej skargi wygląda tak:
  Powód złożył do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie pozew w elektronicznym postępowaniu
  upominawczym, w następstwie czego wydano przeciwko pozwanej w dniu 16 stycznia 2013 roku nakaz zapłaty.
  Zarządzeniem z dnia 27 marca 2013 r. referendarz sądowy zwrotne potwierdzenie odbioru dla pozwanej
  pozostawił w aktach bez skutku doręczenia i wezwał pełnomocnika powoda w terminie 7 dni od dnia doręczenia
  wezwania pod rygorem uchylenia nakazu zapłaty i przekazania sprawy do sądu według właściwości ogólnej do
  usunięcia przeszkody w doręczeniu nakazu zapłaty poprzez wskazanie adresu pozwanej, pod który można by było
  doręczyć stronie pisma sądowe, bowiem Sąd uzyskał informację, że wskazany przez powoda adres jest
  nieprawidłowy (zarządzenie k. 9).
  Na powyższe zarządzenie w zakresie wezwania do wskazania adresu pzowanej złożył w dniu 27 marca 2013 r.
  skargę powód (skarga k. 10).
  Sąd Rejonowy zważył, co następuje:
  Zgodnie z art. 39822 § 1 zd. 1 k.p.c., na orzeczenia referendarza sądowego co do istoty sprawy oraz na orzeczenia
  kończące postępowanie, jak również na orzeczenia, o których mowa w art. 394 § 1 pkt 1, 2, 42 i 5-9, przysługuje
  skarga, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
  Do wymienionych w cytowanym przepisie orzeczeń nie należy zarządzenie o wezwaniu do wskazania adresu
  strony. Z powyższych względów skargę na zarządzenie z dnia 27 marca 2013 r. należało, jako niedopuszczalną,
  odrzucić.
  Mając na uwadze powyższe Sąd na podstawie powołanych przepisów orzekł, jak w postanowieniu.

  Podsumowując, nie wolno skarżyć się na to, że referendarz wzywa do uzupełnienia adresu 🙂

  milew

  28 Cze 13 o 13:33

 22. A co napisałeś w skardze? Może czegoś nie rozumiem, ale według mnie referendarz postąpił prawidłowo wzywając Cię do wskazania prawidłowego adresu skoro podany w pozwie adres okazał się nieprawidłowy…

  admin

  28 Cze 13 o 17:40

 23. Była próba doręczenia. Zostawiono awizo, następnie powtórne awizo.
  List nieodebrany, poczta na zwrotce wpisała „adresat nieobecny”. Cokolwiek to znaczy.
  Według mnie doręczenie zastępcze powinno być.
  Dzwonię do dłużnika mówi, że cały czas mieszka w tym samym miejscu i listonosz czasami nie zostawia awizo 🙂
  W skardze chodziło mi o to, że zostało błędnie zinterpretowane niedoręczenie listu.

  Mam drugą prawie identyczną sprawę tylko tu już poczta nic a nic nie wpisała. A referendarz uznał że jest błędny adres. To też skarżyłem ale patrząc na poprzednią skargę wiem, że nic z tego nie będzie. Trzeba chyba skarżyć ewentualne przekazanie do rejonowego a nie sam fakt wezwania do uzupełnienia adresu.

  milew

  28 Cze 13 o 17:46

Skomentuj