Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Koszty egzekucji mandatu przez urząd skarbowy

2 komentarze

Pytanie: Jakie są koszty komornicze egzekucji mandatu za przekroczenie prędkości? Widzę, że prowizja komornicza wynosi 10% czy w sprawie mandatu karnego też? Pytam gdyż zaryzykuję, może się przedawni?

Przeczytaj też: Areszt za niezapłacony mandat

Odpowiedź: 10% opłaty stosunkowej to pobiera komornik sądowy (przy czym minimalna opłata egzekucyjna to 200 złotych) ale z Pana pytania wynika, że mandat Pan przyjął więc jego egzekucją zajmie się urząd skarbowy a nie komornik sądowy. Gdyby odmówił Pan przyjęcia mandatu i sprawa zakończyłaby się skazaniem przed sądem, to wtedy egzekucję prowadziłby komornik sądowy.

Jak chodzi o koszty egzekucji mandatu przez urząd skarbowy, to zgodnie z art. 64 Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wynoszą one:

1) za pobranie pieniędzy na miejscu u zobowiązanego – 5 % kwoty pobranej należności, nie mniej jednak niż 2 zł 50 gr;
2) za zajęcie świadczeń z ubezpieczenia społecznego – 4 % kwoty egzekwowanej należności, nie mniej jednak niż 1 zł 40 gr;
3) za zajęcie wynagrodzenia za pracę – 4 % egzekwowanej należności, nie mniej jednak niż 2 zł 50 gr;
4) za zajęcie innych niż wymienione w pkt 2 i 3 wierzytelności pieniężnych lub innych praw majątkowych – 5 % kwoty egzekwowanej należności, nie mniej jednak niż 4 zł 20 gr;
5) za zajęcie ruchomości – 6 % kwoty egzekwowanej należności, nie mniej jednak niż 6 zł 80 gr;
6) za zajęcie nieruchomości – 8 % kwoty egzekwowanej należności, nie więcej jednak niż 34 200 zł;
7) za odebranie zajętych ruchomości od zobowiązanego – 5 % kwoty wartości szacunkowej tych ruchomości, nie mniej jednak niż 6 zł 80 gr;
8) za odebranie pomieszczeń w zajętej nieruchomości – w wysokości i na zasadach określonych w art. 64a opłaty za czynności w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym § 1 pkt 6;
9) za ogłoszenie sprzedaży zajętych ruchomości w drodze licytacji lub przetargu ofert lub za czynności przygotowawcze do sprzedaży egzekucyjnej w inny sposób – 6 zł 80 gr;
10) za ogłoszenie sprzedaży zajętej nieruchomości – 10 zł;
11) za przeprowadzenie licytacji lub dokonanie sprzedaży egzekucyjnej w inny sposób – 5 % kwoty uzyskanej ze sprzedaży, nie mniej jednak niż 6 zł 80 gr;

Przeczytaj też: Przedawnienie tytułu wykonawczego w egzekucji administracyjnej

Na przedawnienie w Urzędzie Skarbowym nie liczyłbym.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

9 stycznia, 2021

kategoria windykacja

Komentarze do 'Koszty egzekucji mandatu przez urząd skarbowy'

Subscribe to comments with RSS

  1. Znaczy się widać, że u komornika skarbowego jest taniej jak u komornika sądowego. Jednak też uważam, że urząd skarbowy nie dopuści do przedawnienia. Niewiele mają z tym roboty, nie muszą wnosić pozwu, sami wystawiają tytuły wykonawcze.

    Łukasz

    10 Sty 21 o 10:33

  2. Tylko że przedawnienie w egzekucji administracyjnej biegnie znowu nazajutrz od dokonania czynności egzekucyjnej.

    Ferdydurke

    14 Lip 21 o 16:17

Skomentuj