Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Czy komornik może żądać wyjawienia majątku w ramach udzielenia mu wyjaśnień?

skomentuj

Pytanie: Mam następującą sytuację: prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której jestem właścicielem agencji turystycznej, warsztatu samochodowego (skromny, 1-osobowy) i pracuję jako pilot wycieczek na zlecenie innych biur podróży.

Kilka lat temu wzięłam kilka kredytów gotówkowych na osobę fizyczną, niestety ze względu na zastój w branży oraz splot niefortunnych zdarzeń rodzinnych, nie byłam w stanie spłacać kredytów – te zostały wypowiedziane. Obecnie mam 3 komorników z egzekucją na blisko 170 tys zł. Dostaje od nich wezwania do osobistego stawiennictwa i wyjawienia majątku.

Boję się że efektem wyjawienia majątku będzie pozajmowanie wszelkich ruchomości, co spowoduje że będę musiała zamknąć działalność a tym samym nigdy nie będę w stanie spłacić zadłużenia. Obecnie z zarobkami jest kiepsko ale warsztat zaczyna przynosić zyski, na razie niewielkie ale de facto rozkręca się od niedawna. W turystyce również poprawia się sytuacja – są rezerwacje które będą opłacane od kwietnia co oznacza nasz zarobek + moje pilotaże w okresie letnim.

Czy jest jakakolwiek szansa poradzenia sobie z tą sytuacją? Czy Pan w obliczu tej sytuacji jest w stanie mi pomóc?

Odpowiedź: Jak chodzi o stawienie się w kancelarii komorniczej, to nie musi Pani wyjaśnień udzielać osobiście, może Pani wysłać komornikowi poczta polecona wyjaśnienia.

Komornik może żądać na podstawie 801 kpc aby dłużnik udzielił mu wyjaśnień ale nie może żądać wyjawienia majątku (chyba że chodzi o egzekucję alimentów) gdyż temu służy tyko procedura wyjawienia majątku przed sądem zgodnie z art. 913 kpc.

Konkludując, nie musi Pani komorników informować, jakie składniki majątku posiada Pani i gdzie. Nie ignorowałbym wezwania do złożenia wyjaśnień gdyż za nieudzielenie ich można zostać ukaranym grzywną. Jak już podałem poprzednio, nie musi stawiać się Pani u komornika, wystarczy udzielić wyjaśnień pisemnie – wysłać pocztą poleconą Jeżeli jednak komornik pisze do Pani z żądaniem udzielenia informacji o majątku, to może Pani mu wprost na piśmie odmówić wskazując na powyższe. I żeby nie czul się dotknięty i nie próbował nałożyć na Panią grzywny, może Pani zapytać czy życzy sobie udzielenia jakichś innych wyjaśnień.

Sugerowałbym mu odpisać jednak jakoś dyplomatycznie może nie stanowczą odmową gdyż to może sprowokować wierzyciela właśnie do złożenia wniosku o wyjawienie majątku przed sądem w trybie art. 913 kpc. Na to też są, jak praktyka pokazuje, „sposoby” dla dłużników, ale to osobny temat.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 3 Ocena średnia: 3.3]

kategoria komornik

Skomentuj