Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Udzielenie wyjaśnień komornikowi a złożenie wykazu majątku

7 komentarzy

Pytanie: Syn płaci regularnie alimenty na konto komornika (kiedyś trochę zalegał). Od ponad roku płaci systematycznie i nie zalega z niczym. Pracuje i mieszka poza Warszawa i dostał wezwanie nakazujące stawiennictwo pod groźbą kary pieniężnej. Nie może przyjechać, w jego imieniu (Mam pełnomocnictwo) dzwoniłam pisałam maile ale nie dostałam żadnej odpowiedzi. Czy komornik może wzywać syna skoro płaci systematycznie?

Przeczytaj też: Komornik chce numer konta

Dla niego to są dodatkowe koszta, nie mówiąc o tym ze musiałby brać wolne w pracy, co nie jest mile widziane. A poza tym komornik to chyba nie Policja żeby musiał co jakiś czas meldować się. Dodam że płaci sam, komornik nie zajmuje mu konta bankowego ani nie zna adresu jego pracy i chciałby żeby tak pozostało. Dlatego sumiennie wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego. Czy komornik może wzywać i straszyć karą kogoś kto płaci i nie zalega.

Przeczytaj też: Komornik ma obowiązek wezwać dłużnika do wyjawienia majątku bez wcześniejszego poszukiwania

Odpowiedź: Do udzielenia odpowiedzi na to pytanie istotne jest zapoznanie się z treścią wezwania od komornika, w jakim celu wzywa. Czy chodzi o złożenie wykazu majątku?

Pytanie: Cel wezwania jest znany chyba tylko Pani komornik. W załączniku przesyłam fragment wezwania. Dodam że w rozmowie telefonicznej Pani powiedziała że jest jakaś nadpłata i nic więcej. Ale czy w takiej sprawie wysyła się takie pismo pod groźbą kary?

Przeczytaj też: Wyjawienie majątku osoby prawnej

Odpowiedź: Ta „nadpłata” to tylko niepotrzebne, głupie (może złośliwe) kłamstwo telefoniczne (pracownika kancelarii). Art. 411 ust. 4 KC stanowi, że nie można żądać zwrotu świadczenia jeżeli świadczenie zostało spełnione, zanim wierzytelność stała się wymagalna.

W wezwaniu wszak napisano „celem złożenia wyjaśnień niezbędnych do prowadzenia egzekucji” na podstawie art. 761 KPC który stanowi (§ 1), że organ egzekucyjny może żądać od uczestników postępowania złożenia wyjaśnień niezbędnych do prowadzenia egzekucji.

Przeczytaj też: Czy zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika?

Proszę też zauważyć, że w wezwaniu napisano też, że „W razie niemożności stawienia się w powyższym terminie należy podać Komornikowi dokładny adres Pana zakładu pracy”. Dłużnik może zatem udzielić komornikowi tej informacji listownie – pocztą poleconą, nie musi stawiać się w kancelarii komornika. Komornik zapewne chce dokonać zajęcia wynagrodzenia dłużnika już teraz albo w przyszłości, gdyby dłużnik znów spóźniał się z wpłatami. Nie ma sensu unikać udzielenia tej informacji gdyż jeżeli komornik zechce, to ustali sobie to w ZUS. Być może już ustalił i wysłał zajęcie wynagrodzenia ale adres się nie zgadzał i pismo powróciło (w wezwaniu komornik wzywa tylko do podania adresu a nie nazwy zakładu pracy).

Przeczytaj też: Wykaz majątku a wyjawienie majątku

Proszę zauważyć też, że komornik ten (świadomie lub nieświadomie) idzie dłużnikowi znacznie na rękę gdyż mógłby go po prostu wezwać do osobistego stawiennictwa w kancelarii celem złożenia wykazu majątku na podstawie art. 801 KPC albowiem zgodnie z art. 801(1) KPC „Dłużnik składa wykaz majątku przed komornikiem (…)” a to oznacza konieczność osobistego stawienia się w kancelarii komornika choćby z najodleglejszego zakątka Polski. Na koszt dłużnika.

Przeczytaj też: Grzywna za niezłożenie wykazu majątku

Z tym „niezaleganiem” natomiast to nie tak jak Pani sugeruje, bo cały czas prowadzone jest postępowanie egzekucyjne i komornik ma prawa dokonywać czynności z tym związanych.

Przeczytaj też: Wyjawienie majątku po umorzeniu postępowania egzekucyjnego

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

18 grudnia, 2019

Komentarze do 'Udzielenie wyjaśnień komornikowi a złożenie wykazu majątku'

Subscribe to comments with RSS

 1. Zajęcie konta bez powiadomienia a teraz też obowiązek przyjazdu do komornika na jego skinienie i wyjawienie majątku, kolejna kasta.

  Ludek

  13 sty 20 o 12:20

 2. Zajęcie rachunku bankowego drogą elektroniczna jest jak najbardziej we porządku, bo w egzekucji chodzi o to aby dłużnik nie ubiegł komornika wycofując z konta pieniądze zanim zostanie zajęte. Jednak obowiązek stawienia się u komornika często z innego miasta, to już faktycznie przesada.

  admin

  13 sty 20 o 13:36

 3. Po co udzielenie wyjaśnień gdy komornik ma od razu możliwość wezwać dłużnika do złożenia wykazu majątku. Coś mi się widzi, że komornicy niezbyt często korzystają z tego drugiego uprawnienia a do tego przecież nie jest konieczny bezpośredni kontakt komorn8ik z dłużnikiem. Wykaz majątku może zostać złożony na żądanie komornika na piśmie zawierającym pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych albo niekompletnych informacji.

  Andi

  12 maj 21 o 11:49

 4. Jeżeli dłużnik chce uniknąć egzekucji, to nie poda komornikowi informacji o majątku oprócz tego co komornik sam może znaleźć a więc konto bankowe, nieruchomość, pojazd. I nie boi się odpowiedzialność karnej za zatajenie albo może i boi się ale chęć zatrzymania majątku jest silniejsza a ryzyko wpadki jest niewielkie.

  Cezary

  9 cze 21 o 14:21

 5. A nawet jak wpadnie z zatajeniem majątku, to dostanie co najwyżej zawiasy jeżeli niedawno nie był karany za podobne przestępstwo.

  Jankiel

  5 sie 21 o 11:29

 6. Może być nawet warunkowe umorzenie a nawet – umorzenie przez prokuratora – oni nie są generalnie zbyt chętni do stawiania zarzutów za cokolwiek. Istnieje opcja (chyba orzecznictwo) że organy ścigania mogą uwierzyć podejrzewanemu w to, że po prostu zapomniał 🙂 że posiada to co zataił w wykazie. I w takim przypadku może nie zostać oskarżonym.

  admin

  5 sie 21 o 11:38

 7. Cytat z pytania: “Syn płaci regularnie alimenty na konto komornika (kiedyś trochę zalegał)” – Przez to “kiedyś trochę zalegał” załatwił sobie komornika już do końca 9istnienia obowiązku alimentacyjnego.

  Marek

  9 sie 21 o 07:47

Skomentuj