Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Dłużnik: Wojciech Waruszewski W.K. „ŻURAW”, Warszawa. Kwota 6.219,86 zł. – dług na sprzedaż

skomentuj

Sprzedam dług przedsiębiorcy: Wojciech Waruszewski ur. 1971 r., prowadzący działalność gospodarczą WOJCIECH WARUSZEWSKI W.K. „ŻURAW” Usługi ogólnobudowlane NIP 8771230699, z siedzibą w Warszawie przy ul. Tomcia Palucha 17. Kwota podstawowa długu wynosi 3.627,31 zł., do tego odsetki za zwłokę od 2008 roku (w kwietniu 2014 roku wynosiły już 2.562 zł.) i koszt procesu sądowego – 30,55 zł. Daje to łącznie kwotę wymienioną w tytule, ale na dzień dzisiejszy jest jeszcze wyższa z racji narastania odsetek.

Dług jest potwierdzony prawomocnym nakazem zapłaty wydanym dnia 20 listopada 2008 r. przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu XII Wydział Gospodarczy, zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 09 stycznia 2009 r.

Egzekucja przedmiotowego długu jest wciąż bezskuteczna, mimo iż dłużnik prowadzi działalność gospodarczą. Postępowanie egzekucyjne w tej sprawie od lat prowadzi Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli Andrzej Lus. W związku z powyższym tzn. że formalnie wciąż prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, bieg przedawnienia tego długu jest wstrzymany.

Sprzedam ten dług wraz z odsetkami  i kosztem procesu za 50% wartości. Zachęcam do zakupu w szczególności potencjalnych klientów tego dłużnika dla których miałby wykonać usługę jako przedsiębiorca. Można wówczas, zamiast płacić mu gotówką (przelewem), przedstawić mu do potrącenia tenże jego dług zakupiony.

Kontakt: poczta@pamietnikwindykatora.pl

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

15/08/2016

kategoria dłużnicy

Skomentuj