Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Czy nakaz zapłaty można rozłożyć na raty?

4 komentarze

Pytanie: Czy nakaz zapłaty można rozłożyć na raty? Do kogo w tej sprawie zwrócić się, do wierzyciela czy do sądu? Mam obecnie trudną sytuację materialną, otrzymuję tylko minimalne wynagrodzenie, nie jestem w stanie spłacić od razu całego nakazu, chcę uniknąć egzekucji komorniczej.

Przeczytaj też: Komornik a rozłożenie spłaty na raty

Odpowiedź: Może Pan szybko zwrócić się do wierzyciela z prośbą o rozłożenia spłaty na raty przy czym ważne jest aby uzyskał Pan stosowne oświadczenie wierzyciela na piśmie zanim minie termin na wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty. Jeżeli bowiem, co bardzo prawdopodobne, wierzyciel nie zgodzi się na raty, to o ile nie minie 14 dniowy termin do wniesienia sprzeciwu, może Pan w sprzeciwie zawnioskować aby sąd rozłożył spłatę na raty. Sąd ma do tego prawo na podstawie art. 320 Kodeksu postępowania cywilnego który to przepis stanowi, że w szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może w wyroku rozłożyć na raty zasądzone świadczenie.

Przeczytaj też: Spłata długu w ratach a odsetki

Nawet jeżeli sąd nie rozłoży spłaty na raty, to i tak zyska Pan dużo czasu w związku z wniesieniem sprzeciwu aż do wydania prawomocnego wyroku. Po wniesieniu sprzeciwu wskazane jest w takim przypadku aby w miarę możliwości rozpoczął Pan spłatę i potwierdzenia spłat przekazywał sądowi – może to przekonać sąd do zastosowania wspomnianego art. 320 kpc.

Przeczytaj też: Czy firma windykacyjna może rozłożyć dług na raty?

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

11 marca, 2021

Komentarze do 'Czy nakaz zapłaty można rozłożyć na raty?'

Subscribe to comments with RSS

 1. Lepiej sprzeciw wnieść, bo wierzyciel podpisze ugodę a jak zechce to mimo ugody złoży wniosek do komornika, bo przecież będzie dysponował prawomocnym nakazem zapłaty.

  Czesław

  11 mar 21 o 06:50

 2. Jeżeli w takiej sytuacji zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, to dłużnik dysponujący oświadczeniem wierzyciela (ugodą z nim) o udzieleniu zwłoki w zapłacie uprawniony będzie do żądania umorzenia postępowania egzekucyjnego.

  admin

  11 mar 21 o 08:56

 3. Mając nawet prawomocny nakaz zapłaty zawsze zgadzam się na spłacanie w ratach wnosić do komornika. Dlaczego? Nie z litości ale pragmatycznie – 90% egzekucji jest bezskutecznych. Gdy dłużnik się o tym przekona, to już nie będzie chciał nawet w ratach mi spłacać.

  Mietek

  16 cze 21 o 19:52

 4. Mietek, stosuję tą samą zasadę ale brak spłaty którejś z rat a już na pewno dwóch kolejnych to koniec ugody i wnoszę do komornika. A nie zgadzam się na raty jeżeli wiem o wierzytelności dłużnika którą można zając w innej firmie albo w jednostce samorządowej, państwowej. W takiej sytuacji trzeba to wykorzystać, bo druga taka okazja najpewniej już nie przytrafi się.

  Anonim

  11 lut 22 o 11:06

Skomentuj