Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Wezwanie nieskorumpowanego prawnika do zapłaty

skomentuj

Szanowny Panie Mecenasie.

Wzywam Pana do zapłaty kwoty 145.378,49 zł. (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych i czterdzieści dziewięć groszy) w terminie siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego wezwania, pod rygorem wszczęcia powództwa odszkodowawczego.

Przypominam, że reprezentował mnie Pan w sprawie bezpodstawnego powództwa hochsztaplera Przemysława Grabowskiego prowadzącego firmę Global Protection Group która zakończyła się wydaniem skandalicznego wyroku zasądzającego zapłatę ode mnie na rzecz tego kłamcy i naciągacza. I ową kwotę wyżej wskazaną dobrowolnie mu zapłaciłem (załącznik – bankowe potwierdzenie przelewu)

Powierzając Panu prowadzenie tej oczywistej dowodowo sprawy kierowałem się zaufaniem do Pana, do Pana profesjonalizmu który na gruncie polskiego tzw. wymiaru sprawiedliwości oznacza przede wszystkim korupcyjne koneksje z sędziami. Pan całkowicie zawiódł to zaufanie, okazał się Pan być prawnikiem nieskorumpowanym a przez to nieprzygotowanym do profesjonalnego wykonywania zawodu; oczywiste dowody zostały (celowo w mej ocenie) przeoczone przez „sędziów” w dwóch instancjach (pierwsza instancja – Lidia Świerdza, druga instancja – Jacek Gęsiak, Dariusz Chrapoński, Grzegorz Misina) a dodatkowo mamy w uzasadnieniu „wyroku” oczywiste błędy logiczne które w mej ocenie szczerze tylko imbecyl bądź idiota mógłby popełnić.

Osobliwie dodatkowo skandalicznym – kompromitującym Pana faktem jest to, że prawnik hochsztaplera – powoda jest z Warszawy a w sprawie wyrokowały „sądy” (a dokładniej „sędziowie”) ze śląska w którym to województwie Pan mieszka i działa, do ciężkiej cholery!!!

Czerwiec 28th, 2016 at 11:31 am

kategoria: prawnicy,sędziowie

Skomentuj