Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Czy sms może być wezwaniem do zapłaty?

3 komentarze

O to czy sms może być wezwaniem do zapłaty, czy można wiadomością sms wypowiedzieć umowę albo czy generalnie czy może być dowodem w sprawie, pytało już sporo osób. Większość osób z pytających o to nie posiadało adresu zamieszkania swego dłużnika, nie zawarło z nim umowy na piśmie. Nasuwa się przy tym kolejne pytanie, czy nie mając z dłużnikiem umowy można odzyskać dług, ale to osobny temat.

Przeczytaj też: Dowody w pozwie o zapłatę

Art. 245 KPC (Kodeksu postępowania cywilnego) stanowi, że dokument prywatny sporządzony w formie pisemnej albo elektronicznej stanowi dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie. Z kolei art. 773 stanowi, że dokumentem jest nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. Zgodnie z powyższymi także i wiadomość sms jest takim dokumentem i może być dowodem w sprawie; w tym celu należy przedstawić sądowi potwierdzenie od operatora, że sms istotnie został wysłany jak i przedstawić notarialne potwierdzenie treści tej wiadomości sms. To wszystko jednak nie daje pewności dopuszczenia przez sąd takiego dowodu ponieważ (przynajmniej niektórzy) sędziowie wiedzą o istnieniu programów umożliwiających modyfikowanie wysłanej treści sms. Dopuszczenie dowodu z sms zależy więc od uznania konkretnego składu sędziowskiego.

Przeczytaj też: sms od firmy windykacyjnej bez wezwania do zapłaty

Jak chodzi o formę wezwania do zapłaty, to zgodnie z art.73. KC (Kodeksu cywilnego), jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, dokumentową albo elektroniczną, czynność dokonana bez zachowania zastrzeżonej formy jest nieważna tylko wtedy, gdy ustawa przewiduje rygor nieważności. Wezwanie do zapłaty, w tym przedsądowe wezwanie do zapłaty nie jest obwarowane formą pisemną zatem należy uznać, że przedsądowe wezwanie do zapłaty poprzez sms jest dopuszczalne. A zgodnie z art. 61 § 2 KC, oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią.

Na marginesie można dodać, że przedsądowe wezwanie do zapłaty nie jest niezbędne do uzyskania nakazu zapłaty: Nakaz zapłaty bez wezwania do zapłaty

Na takich samych zasadach sms może być dowodem w sprawie, może stanowić wypowiedzenie umowy…

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

20 czerwca, 2022

Komentarze do 'Czy sms może być wezwaniem do zapłaty?'

Subscribe to comments with RSS

 1. Można też w umowie zapisać, że wezwanie do zapłaty wysłane sms jest ważne i wtedy sąd musi taką formę uznać.

  Grego

  21 cze 22 o 12:35

 2. Moim zdaniem taki zapis umowny nie wyklucza swobody sądu w ocenie, czy można dopuścić dowód z sms. Jak wspomniano bowiem w tekście wyżej, zarchiwizowaną treść – kopię wysłanej wiadomości sms można zmienić.

  admin

  21 cze 22 o 12:42

 3. A jakie to w ogóle ma znaczenie? Jeżeli ktoś jest dłużnikiem to raczej wie, że nim jest i czy termin zapłaty długu już upłynął. Poza tym, jak napisano w tekście – i bez wezwania do zapłaty sąd nakaz zapłaty wyda.

  koszer

  22 cze 22 o 18:35

Skomentuj