Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Przedawnienie opłat za wodę

2 komentarze

Pytanie: Interesuje mnie kwestia przedawnienia opłat za wodę z miejskich wodociągów. Mieszkałem przez trzy lata za granica i po powrocie do domu rodzinnego w którym zamieszkuje 80-letnia mama zorientowałem się, że niektóre rachunki za wodę są niezapłacone przy czym o dziwo, pochodzą jeszcze z 2019 roku. Woda i inne media są na mnie, mama twierdzi, że nie było żadnej egzekucji, ja mam konto w polskim banku i nie zostało zajęte a gdyby była egzekucja to na pewno zostałoby zajęte. Stąd pytanie, po jakim czasie przedawniają się roszczenia wodociągów za wodę?

Przeczytaj też: Przedawnienie tytułu wykonawczego w egzekucji administracyjnej

Odpowiedź: Zgodnie z art. 2 pkt 4 cyt. Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne rozumie się przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Wobec powyższego, chcąc ustalić termin przedawnienia roszczeń za dostawę wody, należy odwołać się do art. 554 kc (kodeksu cywilnego) który to przepis stanowi, że roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy przedawniają się z upływem lat dwóch. A zatem Pańskie długi z tytułu dostaw wody przedawniają się po dwóch latach ale proszę mieć na względzie to, że koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego wobec czego termin przedawnienia najczęściej jest dłuższy niż 730 dni.

Przeczytaj też: Windykacja przedawnionego długu

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

30 lipca, 2022

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Przedawnienie opłat za wodę'

Subscribe to comments with RSS

  1. Istnieją rozbieżności co do tego, jak traktować umowę na dostawę wody ale szczegółów nie pamiętam ale według innego poglądu przedawnienie jest chyba dłuższe.

    Kloss

    6 sie 22 o 17:15

  2. Standard przedawnienia roszczeń za wodę to dwa lata, widziałem w orzeczeniach sądowych, nie wiem Kloss o co ci chodzi, wskaż choć jedno orzeczenie sądowe.

    Bruner

    9 sie 22 o 08:37

Skomentuj