Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Dłużnik: Agnieszka Wochna, Aleksandrów Kujawski. Kwota 5.687,20 zł. – dług na sprzedaż

skomentuj

Dług na sprzedaż. Dłużnik Agnieszka Wochna ur. 1978 r. zam. Aleksandrów Kujawski. Kwota długu to 5.687,20 zł., w tym 63 zł. kosztów sądowych. Dług potwierdzony prawomocnym nakazem zapłaty wydanym w dniu 2 marca 2010 r. przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu. Odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie od kwoty 5.624,20 zł. od dnia 15 listopada 2009 r. do dnia zapłaty.

Jest to dług związany z prowadzeniem przez dłużniczkę firmy PHU „Andrea2” (całkowicie niezapłacona faktura). Egzekucję tego długu prowadził komornik sądowy z Aleksandrowa Kujawskiego ale zakończyła się całkowicie bezskutecznie i w dniu 30 czerwca 2010 r. komornik wydał postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego. W piśmie poprzedzającym umorzenie komornik napisał między innymi, że dłużniczka przebywa za granicą a miejsce jej pobytu nie jest znane. Działalność gospodarczą dłużniczka wyrejestrowała. Żadnego majątku ruchomego, w tym pojazdów mechanicznych ani nieruchomego w kraju nie pozostawiła.

Kontakt w sprawie wierzytelności: poczta@pamietnikwindykatora.pl

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

11/06/2016

kategoria dłużnicy

Skomentuj