Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Bezpodstawne wzbogacenie; żądanie zwrotu w naturze lub jej wartości. Przywłaszczenie.

skomentuj

A tu taki list z archiwum:

Moje pytanie dotyczy windykacji, prywatnej osoby. Sytuacja wygląda następująco:

Miałem własną działalność gospodarczą (wydawnictwo książek telefonicznych), lecz została zamknięta w grudniu 2011, mimo tego projekt kolejnej książki telefonicznej został skończony, gdyż szkoda było marnować nakładu. Następnie książki zostały wysłane do miasta, gdzie osoba występująca w moim imieniu rozdysponowała książki, kurierom którzy zgłosili się do rozprowadzenia i pochodzili z okręgu na który wydana była książka. Umowy o dzieło podpisałem in blanco. Jeden z kurierów nie był sumienny i odpowiedzialny mimo iż na oświadczeniu podpisał zobowiązanie do codziennych raportów ze sprzedaży i wykonywania przelewów za sprzedaż dnia poprzedniego na rachunek bankowy. Posiadam tylko umowę o dzieło i oświadczenie ze zobowiązaniem. Kurier do tej pory mimo prób ugody nie dokonał zwrotu ani książek (310 szt.) ani nie przelał pieniędzy na konto. Jest to kwota ponad 8200,00 zł, czy te dokumenty są wystarczające by móc odzyskać pieniądze i czy Wasza firma podjęłaby się takiej sprawy. Jeśli tak, wówczas proszę o więcej informacji, jakie koszty z tym są związane konkretnie do mojej sprawy. Moja miejscowość działalności to okręg Dębicy koło Rzeszowa, woj. Podkarpackie, natomiast miejsce gdzie doszło do przywłaszczenia mienia jest Gniezno.

Należałoby jeszcze ustalić, jaka była umowa pomiędzy właścicielem firmy i akwizytorem i czy ona nie regulowała tej kwestii w dany sposób. Ale co do zasady, w pierwszej kolejności należałoby domagać się zwrotu książek (rzeczy w naturze), a zwrotu wartości książek dopiero wówczas, gdyby taki zwrot nie było możliwy. Zastosowanie ma tutaj bowiem Art. 405 Kodeksu cywilnego w kwestii bezpodstawnego wzbogacenia: Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości.

Z drugiej zaś strony, istotnie można tu podejrzewać, że doszło do przywłaszczenia powierzonych rzeczy i zacząć od złożenia stosownego zawiadomienia o tym do organów ścigania. Taka darmowa windykacja, na początek. Może przestraszy się i odda książki lub zapłaci za nie.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

09/06/2016

Skomentuj