Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Dłużnik: AGAT Sp. z o.o., Warszawa. Kwota 75.000 zł. – dług na sprzedaż

skomentuj

Dług na sprzedaż. Dłużnik: AGAT Sp. z o.o., KRS 0000211187, NIP 5321633993, REGON 013223477, ul. Ochocza 45, Warszawa. Kwota podstawowa długu 75.000 zł., do tego 7.367 zł. kosztów procesowych i odsetki od kwoty podstawowej począwszy od dnia 01 września 2009 r. Dług jest stwierdzony wyrokiem z dnia 12 sierpnia 2010 r. wydanym przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu I Wydział Cywilny, zaopatrzonym w klauzulę wykonalności tegoż Sądu z dnia 05 października 2010 r. Dług wynika z niezapłacenia przez spółkę za udziały.

Postępowanie egzekucyjne (z rachunków bankowych, wierzytelności, ruchomości, praw majątkowych) prowadzone przeciwko tej spółce przez jednego z warszawskich komorników sądowych nie przyniosło żadnych rezultatów; egzekucja została umorzona postanowieniem z dnia 07 grudnia 2012 r.

Firmy bądź osoby zainteresowane nabyciem tej wierzytelności bądź jej części proszę o kontakt e-mail na adres: poczta@pamietnikwindykatora.pl

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

21/04/2015

kategoria dłużnicy

Skomentuj