Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Ugoda przed sądem a komornik

2 komentarze

Pytanie: Chodzi mi o to, czy niewywiązanie się z ugody sądowej upoważnia wierzyciela do skierowania sprawy do komornika czy potrzeba założyć nową sprawę o zapłatę?

Przeczytaj też: Ugoda po wydaniu nakazu zapłaty

Odpowiedź: Ugoda taka stanowi tytuł egzekucyjny – podlega egzekucji. Jeżeli dłużnik nie wywiąże się z ugody (nie zapłaci pomimo upływu terminów określonych w ugodzie), sąd na jego wniosek nada jej klauzulę wykonalności i wierzyciel może skierować taka ugodę do egzekucji komorniczej. Nie ma zatem konieczności inicjowania w tym celu postępowania sądowego o zapłatę.

Przeczytaj też: Zawezwanie do próby ugodowej

Czy wniosek o nadanie klauzuli wykonalności trzeba umotywować, to znaczy że wnoszę o nadanie klauzuli wykonalności ponieważ dłużnik nie wywiązał się z ugody czy coś w tym stylu?

Nie, nie ma takiej potrzeby. To się rozumie samo przez się skoro wnosi Pan o nadanie ugodzie klauzuli wykonalności.

Przeczytaj też: Ugoda pozasądowa a przedawnienie

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

21 września, 2022

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Ugoda przed sądem a komornik'

Subscribe to comments with RSS

  1. Co gdy w ugodzie zawarto spłaty w ratach? Czy w takiej sytuacji kiedy to ugoda jest już u komornika i ściąga pierwszą ratę, to gdy druga stanie się wymagalna to dosyłam komornikowi wniosek o egzekucję kolejnej raty czy nie muszę, on sam tego pilnuje i włącza do egzekucji?

    Monki

    21 wrz 22 o 08:01

  2. Na następną ratę też trzeba uzyskać w sądzie klauzulę wykonalności i złożyć osobny wniosek egzekucyjny do komornika.

    admin

    21 wrz 22 o 08:36

Skomentuj