Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Ugoda przed sądem a komornik

6 komentarzy

Pytanie: Chodzi mi o to, czy niewywiązanie się z ugody sądowej upoważnia wierzyciela do skierowania sprawy do komornika czy potrzeba założyć nową sprawę o zapłatę?

Przeczytaj też: Ugoda po wydaniu nakazu zapłaty

Odpowiedź: Ugoda taka stanowi tytuł egzekucyjny – podlega egzekucji. Jeżeli dłużnik nie wywiąże się z ugody (nie zapłaci pomimo upływu terminów określonych w ugodzie), sąd na jego wniosek nada jej klauzulę wykonalności i wierzyciel może skierować taka ugodę do egzekucji komorniczej. Nie ma zatem konieczności inicjowania w tym celu postępowania sądowego o zapłatę.

Przeczytaj też: Zawezwanie do próby ugodowej

Czy wniosek o nadanie klauzuli wykonalności trzeba umotywować, to znaczy że wnoszę o nadanie klauzuli wykonalności ponieważ dłużnik nie wywiązał się z ugody czy coś w tym stylu?

Nie, nie ma takiej potrzeby. To się rozumie samo przez się skoro wnosi Pan o nadanie ugodzie klauzuli wykonalności.

Przeczytaj też: Ugoda pozasądowa a przedawnienie

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

21 września, 2022

kategoria windykacja

tag ,

Komentarze do 'Ugoda przed sądem a komornik'

Subscribe to comments with RSS

 1. Co gdy w ugodzie zawarto spłaty w ratach? Czy w takiej sytuacji kiedy to ugoda jest już u komornika i ściąga pierwszą ratę, to gdy druga stanie się wymagalna to dosyłam komornikowi wniosek o egzekucję kolejnej raty czy nie muszę, on sam tego pilnuje i włącza do egzekucji?

  Monki

  21 wrz 22 o 08:01

 2. Na następną ratę też trzeba uzyskać w sądzie klauzulę wykonalności i złożyć osobny wniosek egzekucyjny do komornika.

  admin

  21 wrz 22 o 08:36

 3. Witam ,
  Czy taki zapis w ugodzie (biorąc pod uwagę Pana doświadczenie) jest możliwy w ugodzie i sąd taki zapis zaakceptuje?
  “Strony ugody oświadczają zgodnie że, w przypadku braku zapłaty pierwszej raty w określonej kwocie oraz we wskazanym terminie przez pozwanego …….. skutkują natychmiastową nieważnością niniejszej ugody.”
  Dziękuje za odpowiedź .

  Anonim

  18 lut 23 o 13:01

 4. Witam, nie, nie “nieważnością ugody”.

  Po prostu: “Brak terminowej zapłaty którejkolwiek z rat skutkuje natychmiastową wymagalnością wszystkich rat”.

  admin

  18 lut 23 o 13:34

 5. Miałem na myśli to, że w przypadku gdy dłużnik nie zapłaci pierwszej raty, na podstawie takiego zapisu w ugodzie – (a mając bardzo realne podstawy do tego, że nie zapłaci wcale – obecnie przebywa od 3 miesięcy za granicą i nigdy stamtąd nie wróci) – cała ugoda przestanie obowiązywać natychmiast.
  Więc na podstawie tego zapisu o nieważności ugody – ugoda przestałaby obowiązywać a ja mógłbym natychmiast złożyć kolejny pozew przeciwko niemu w tej samej sprawie – nie oczekując na to (przez lata na bez skuteczne próby egzekucji zapisów ugody) aż wywiąże się może kiedyś z ugody?
  Wiem, że składając kolejny pozew muszę się liczyć z tym że po przegranej sprawie, dłużnik nigdy nie zapłaci – lecz ponownie ciążyć na nim dodatkowo będą koszty tym razem powołanych w sprawie przeze mnie biegłych, po raz drugi koszty swojego adwokata (jeśli go zatrudni do obrony). Po prostu zmuszę go do swoistego poniesienia dodatkowych (choć być może iluzorycznych) konsekwencji, których nigdy nie poniesie.
  Proszę o informację – jak wyglądają (koszty, czas skuteczność, informacje które muszę posiadać o dłużniku etc.) możliwości egzekucji długu od dłużnika przebywającego za granicą?

  Anonim

  19 lut 23 o 16:00

 6. Mam poważne wątpliwości co do tego, czy takie zastrzeżenie nieważności ugody sąd zaakceptowałby. A jeśli nawet, to proponuję inny zapis a mianowicie, że nie wywiązanie się z płatności powoduje, że zostają uznane w całości roszczenia które zawarł Pan w pozwie.

  Polski komornik nie może prowadzić egzekucji za granica. Nie wiem jak to wygląda, zależy w którym kraju. Nigdy nie miałem sprawy w egzekucji zagranicznej.

  admin

  19 lut 23 o 16:08

Skomentuj