Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Sprzedaż towaru wziętego na raty

3 komentarze

Pytanie: Czy jest zgodna z prawem sprzedaż towaru wziętego na raty? Chodzi o sprzedaż sprzętu przez osobą która kupiła ten sprzęt na raty. Na towarze tym nie ma żadnego zabezpieczenia czyli ani przewłaszczenia ani zastawu.

Przeczytaj też: Czy komornik może zająć sprzęt na raty?

Odpowiedź: Tak, w takim przypadku nabywca ma prawo sprzedać sprzęt wzięty na raty. Wyjątkiem jest sytuacja w której sprzedaż takiego towaru dokonana jest celem udaremnienia egzekucji komorniczej. To znaczy, że i tak wykonalne jest dokonania transakcji sprzedaży natomiast zbywca może ponieść konsekwencje prawne – karne za udaremnienie egzekucji.

Przeczytaj też: Przestępstwo udaremniania egzekucji komorniczej

A czy osoba która kupi od niego taki niespłacony sprzęt ryzykuje utratą tego sprzętu jeżeli bank się upomni, ryzykuje egzekucją komorniczą?

Zasadniczo nie ryzykuje. Przyjmuje się że nabywca w takiej sytuacji działa w dobrej wierze. Gdyby egzekucja komornicza należności z tytułu rat nie spłacanych przez zbywcę takiego towaru okazała się bezskuteczna, to bank mógłby wnieść do sądu skargę pauliańską celem uznania sprzedaży za bezskuteczną i prowadzenia egzekucji należności z tego sprzedanego towaru ale aby do tego doszło, to bank musiałby wykazać przed sądem, że nabywca wiedział, że zbywca działa z zamiarem udaremnienia egzekucji. Wykazanie tego jest mało prawdopodobne; jak wskazałem wcześniej, nabywcę chroni domniemanie dobrej wiary.

Przeczytaj też: Obrona przed skargą pauliańską

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

25 września, 2022

Komentarze do 'Sprzedaż towaru wziętego na raty'

Subscribe to comments with RSS

 1. Nabywca rzeczy od dłużnika którą ten kupił na raty i jeszcze nie spłacił ryzykuje tak samo niewiele jak w przypadku kupna rzeczy już spłaconej przez dłużnika. Fakt niespłacenia całkowitego nie ma tu żadnego znaczenia w przypadku nabywcy od dłużnika.

  Anonim

  1 paź 22 o 16:03

 2. Bank czy jakaś instytucja ratalna może prowadzić egzekucję należności za taki sprzęt z całego majątku dłużnika. I na pewno sprawdziła przed udzieleniem kredytu ratalnego czy dłużnik ma prace, dochody.

  Oma

  8 paź 22 o 17:07

 3. Może też być zastrzeżenie, że do momentu dokonania całkowitej spłaty towar pozostaje własnością sprzedawcy ale takiego zastrzeżenia dokonują raczej tylko w działalności gospodarczej przy sprzedaży fakturowanej z terminem płatności.

  wodan

  21 cze 23 o 08:30

Skomentuj