Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Zapłata za wylicytowany przedmiot należnością egzekwowaną

skomentuj

Pytanie: Proszę o poradę, czy jest możliwe coś takiego, że jako wierzyciel mający sprawę u komornika sam podchodzę do licytacji samochodu dłużnika i po wygraniu licytacji płacę za ten samochód moją należnością którą komornik egzekwuje?

Odpowiedź: Jako wierzyciel egzekwujący oczywiście może Pan brać udział w licytacji. Jak chodzi natomiast o opcję zapłaty o którą Pan pyta, to tak, zgodnie z art. 876 Kodeksu postępowania cywilnego taka opcja zapłaty wchodzi w grę ale pod warunkiem że albo jest Pan jedynym wierzycielem egzekwującym albo jeżeli cena nabycia wystarcza na zaspokojenie wszystkich wierzycieli egzekwujących i kosztów egzekucji. Nabywca może w takich wypadkach zaliczyć swoją egzekwowaną wierzytelność na cenę nabycia.

Luty 7th, 2015 at 4:26 am

kategoria: komornik

Skomentuj