Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Częściowa zapłata za fakturę a uznanie długu

15 komentarzy

Pytanie: Czy częściowa spłata faktury przerywa bieg przedawnienia? A czy częściowo skompensowana faktura jest traktowana jako spłata częściowa? Czy sądy uznają częściową spłatę faktury jako niewłaściwe uznanie długu, które skutkuje przerwaniem biegu przedawnienia?

Przeczytaj też: Przedawnienie faktury sprzedaży

Odpowiedź: Tak, częściowa zapłata faktury przerywa bieg przedawnienia roszczenia nią stwierdzonego. Jest to istotnie niewłaściwe uznanie długu.

Z drugiej strony częściowa zapłata nie pozbawia dłużnika do prawa kwestionowania zasadności reszty roszczenia stwierdzonego fakturą. Jednak wniesienie pozwu o zapłatę faktury częściowo spłaconej nie spowoduje oddalenia powództwa z urzędu z uwagi na przedawnienie dzięki częściowej spłacie która traktowana jest jako czynności przerywająca przedawnienie.

Przeczytaj też: Niewłaściwe uznanie długu a postępowanie nakazowe

Jeżeli oświadczenie o kompensacie czyli potrąceniu złożył dłużnik to tak, jest to niewłaściwe uznanie długu. Jeżeli z oświadczeniem o częściowej kompensacie wystąpił wierzyciel z tytułu tej faktury a dłużnik zaakceptował kompensatę to też jest to niewłaściwe uznanie długu.

Przeczytaj też: Potrącenie czyli kompensata należności. Znaczenie cesji

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

26 kwietnia, 2023

Komentarze do 'Częściowa zapłata za fakturę a uznanie długu'

Subscribe to comments with RSS

 1. A czy jest możliwe otrzymać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym na podstawie faktury niepodpisanej ale z dowodem częściowej spłaty? Oczywiście w przelewie podano numer faktury.

  Anonim

  27 kw. 23 o 11:11

 2. Według mnie – nie. To nie jest podstawa do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.

  admin

  27 kw. 23 o 11:20

 3. Przede wszystkim, niepodpisanej faktury się nie spłaca! I niech sobie idzie z nią do sądu, nakaz zapłaty otrzyma ale wnosi się sprzeciw w którym piszemy, ze faktura jest fikcyjna. Oczywiście nie może być żadnego dowodu odbioru towaru, żadnej wz.

  kimirsen

  27 kw. 23 o 15:12

 4. Faktura fikcyjna??? No przecież ją chyba wrzuciłeś w koszty? Czy też nie ma tej faktury w kosztach i co z takim fantem?

  sowa

  27 kw. 23 o 18:08

 5. Jeżeli dłużnik z góry ma zamiar uniknąć zapłaty niepodpisanej faktury to zapewne nie ujmie jej w kosztach.

  admin

  27 kw. 23 o 20:32

 6. Kompensata wystawiona przez dłużnika – podpisana i odesłana do wierzyciela. Czy z taką kompensatą wierzyciel może wystąpić z pozwem w postępowaniu nakazowym?

  sowa

  27 kw. 23 o 18:12

 7. Rozumiem, że nie chodzi o kwotę z kompensaty tylko o resztę z faktury; uważam, że nie – sąd nie wyda nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Tak samo jak nie wyda po częściowej spłacie faktury.

  admin

  27 kw. 23 o 20:31

 8. Kompensata wystawiona przez dłużnika (czyli mnie)– podpisana i odesłana do wierzyciela. Czy taka kompensata zastępuje wezwanie do zapłaty, czy wierzyciel jednak powinien przysłać wezwanie do zapłaty zanim złoży pozew w sądzie?

  sowa

  27 kw. 23 o 22:07

 9. Nie, nie zastępuje wezwania do zapłaty. Jednak brak wezwania do zapłaty nie jest przeszkodą do wydania przez sąd nakazu zapłaty (a przynajmniej nie powinien być). Brak wezwania do zapłaty to ryzyko poniesienia przez powoda kosztów na rzecz pozwanego w pewnej sytuacji: https://pamietnikwindykatora.pl/brak-wezwania-do-zaplaty-a-zwrot-kosztow-procesu-poniesionych-przez-powoda/

  admin

  27 kw. 23 o 22:19

 10. To jeszcze jedna kwestia: czy przysłane przez wierzyciela saldo (dłużnik nie odsyła salda) można traktować jako wezwanie do zapłaty? Czy można umieścić je w pozwie jako wezwanie do zapłaty? Czy sąd potraktuje to jako brak wezwania do zapłaty i będzie możliwy zwrot kosztów procesu?

  sowa

  28 kw. 23 o 21:16

 11. Nie. Wezwanie do zapłaty to wezwanie do zapłaty – wychodzi od wierzyciela a nie od dłużnika i takie pismo wzywa do zapłaty. A saldo oczywiście warto do pozwu dołączyć.

  admin

  29 kw. 23 o 06:25

 12. Chyba się nie wyraziłem jasno.
  Mamy więc pozew, a w nim tylko saldo wystawione przez wierzyciela (a nie jest ono podpisane przez dłużnika) i brak wezwania do zapłaty, to czy w takiej sytuacji dłużnikowi przysługuje zwrot kosztów procesu?

  sowa

  29 kw. 23 o 11:31

 13. Nie, wezwanie do potwierdzenia salda nie jest wezwaniem do zapłaty i jako takie nie zostanie uznane przez sąd.

  admin

  29 kw. 23 o 12:22

 14. Właśnie dowiedziałem się, że nie wszystkie sądy uznają spłatę częściową faktury jako podstawę do przerwania biegu przedawnienia!!! Jak mogę się dowiedzieć czy dany sąd rejonowy to uznaje? Mogę wysłać do sądu (wydział gospodarczy)zapytanie w tej kwestii? Kancelaria z Poznania nie podjęła się próby złożenia pozwu właśnie z uwagi na fakt iż faktura się przedawniła.

  sowa

  27 lip 23 o 17:18

 15. W orzeczn9ictwie i w doktrynie przyjmuje się, że częściowa spłata przerywa bieg przedawnienia przy czym zakładam, że mówimy o spłacie dokonanej zanim roszczenie ulegnie przedawnieniu. Poza tym wątpię aby sąd udzielił odpowiedzi na takie pytanie. I w ogóle po co Wam do tego kancelaria prawna, samodzielnie wnoście pozwy o zapłatę faktury.

  admin

  27 lip 23 o 19:04

Skomentuj