Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Wykonywanie czynności bankowych bez zezwolenia a zwrot odsetek i prowizji z tytułu pożyczki

skomentuj

Pytanie: W prawie bankowym znajduje się art. 170 który w paragrafie 1 mówi że „Wykonywanie czynności bankowych bez zezwolenia nie stanowi podstawy do pobierania oprocentowania, prowizji, opłat ani innego wynagrodzenia.” a paragraf 2 tego art. mówi że „Kto otrzymał oprocentowanie, prowizję, opłatę lub inne wynagrodzenie za czynności, o których mowa w ust. 1, jest zobowiązany do ich zwrotu.”

A ja mam pożyczkę zaciągniętą w firmie która znajduje się na czarnej liście KNF jako wykonująca bez zezwolenia czynności bankowe co zaowocowało sprawą prokuratorską. Nasunęło mi się z racji tego pytanie: czy mogę nie płacić tej odsetek tylko sama pożyczona kwotę zwrócić?

Odpowiedź: Skoro ta firma znajduje się na liście ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego, to oznacza, że bez zezwolenia gromadzi depozyty osób (fizycznych lub prawnych) albo od jednostek organizacyjnych jako kapitał służący do udzielania pożyczek. Samo natomiast udzielanie pożyczek nie jest czynnością zarezerwowaną tylko dla banków a skoro mowa o pobieraniu oprocentowania, to ani chybi wynika to z udzielonej pożyczki albo z kredytu a nie z przyjętego depozytu, gdyż z tego tytułu to deponent otrzymuje odsetki. Do czynności zarezerwowanych tylko dla banków i wyszczególnionych w Art. 5 ust. 1 Prawa bankowego należy też udzielanie kredytów ale jak już wskazałem, pożyczek gotówkowych mogą udzielać też podmioty niebędące bankami. Nie wiem, o co konkretnie chodziło ustawodawcy, może o kredyty celowe jak hipoteczne, inwestycyjne lub samochodowe.

Tak czy inaczej, odpowiadając wprost na Pana pytanie należy stwierdzić, że nie uniknie Pan prawnie obowiązku zapłacenia odsetek czy też dodatkowo prowizji od pożyczki gotówkowej, gdyż takich pożyczek mają prawo udzielać także podmioty które nie są bankami.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

13/01/2015

kategoria parabanki

Skomentuj