Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Egzekucja z nieruchomości, uprzywilejowanie, hipoteka

skomentuj

Pytanie: Wiem że mój dopiero przyszły dłużnik (z tytułu umowy pożyczki) posiada nieruchomość a wystawi mi weksel albo nawet oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Czy w przypadku egzekucji z nieruchomości dłużnika obowiązuje zasada potocznie „kto pierwszy ten lepszy” – chodzi mi o to że wierzyciel który pierwszy złożył wniosek o egzekucję z nieruchomości będzie miał pierwszeństwo przed kolejnymi wierzycielami?

Odpowiedź: Niestety, nie będzie miał pierwszeństwa – uprzywilejowania w takiej sytuacji. Pierwszeństwo będą mieli ewentualnie wierzyciele hipoteczni i może Pan zażądać od pożyczkobiorcy, aby ustanowił hipotekę na Pana rzecz. Często też okazuje się że nieruchomość do której ma być prowadzona egzekucja jest zakupiona na kredyt hipoteczny i jest obciążona hipoteką na rzecz banku i może się zdarzyć że w przypadku zlicytowania nieruchomości to bank otrzyma całą sumę z licytacji, za wyjątkiem poniesionych przez Pana kosztów egzekucyjnych gdyż te mają bezwzględne pierwszeństwo w zaspokajaniu. Dobrze więc sprawdzić czy są tego typu obciążenia w księże wieczystej nieruchomości. Oczywiście hipoteka będąca zabezpieczeniem kredytu hipotecznego nie musi być aż tak wysoka, może tez okazać się że kredyt jest już w znacznej części spłacony i wartość hipoteki nie odzwierciedla faktycznej wartości zadłużenia które jest już znacznie niższe.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 8 Ocena średnia: 4.4]

23/12/2014

kategoria hipoteka

Skomentuj