Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Po jakim czasie komornik zajmuje mieszkanie

Brak komentarzy

Pytanie: Po jakim czasie komornik zajmuje mieszkanie licząc od dnia wszczęcia egzekucji ogólnie? Czy może je zająć od razu jeżeli zawnioskuje o to wierzyciel we wniosku egzekucyjnym?

Przeczytaj też: Wezwanie do zapłaty w egzekucji z nieruchomości

Odpowiedź: Tak, komornik może zająć mieszkanie i w ogóle nieruchomość od razu na początku postępowania egzekucyjnego jeżeli wierzyciel zgłosi taki wniosek.

Jednakże od zajęcia nieruchomości do jej sprzedaży w drodze licytacji lub też z wolnej ręki droga daleka: Ile czasu trwa egzekucja komornicza z nieruchomości?. Jeżeli będą wpływy do komornika np. z wynagrodzenia za pracę, z rachunku bankowego i ewentualnie z innych zajęć rokujące na pełną spłatę w ciągu kilku miesięcy, to wierzyciel prawdopodobnie nie będzie pilił na egzekucję – nie uiści zaliczki na opis i oszacowanie mieszkania.

Przeczytaj też: Skarga na opis i oszacowanie nieruchomości przez komornika

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

22 grudnia, 2022

Skomentuj