Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Ujawnianie informacji z postępowania przygotowawczego

4 komentarze

Pytanie: Chodziłem jeszcze z rok temu do osiedlowej piwiarni w której właściciel i barman w jednej osobie ma kontakty w Policji, podobno pracował w SB a znajomości pielęgnuje do dzisiaj. Dowiedziałem się, że ten typ rozpowiadał gościom piwiarni informacje na temat spraw toczących się na policji i w prokuraturze z moim jako świadka i pokrzywdzonego udziałem, aktualnie czekamy na rozprawę w sądzie. Robił to ewidentnie złośliwie, żeby mi dokuczyć, dodawał do tych przekazów zmyślone przez siebie wątki, szczegóły oczerniając mnie. Informacje musiał uzyskiwać od któregoś z policjantów. Jaka kara grozi za takie ujawnianie temu SB-kowi informacji ze śledztwa i czy grozi kara temu SB-kowi za to, że je rozpowiada w barze, nie wspominając już o zmyślonych przez niego treściach?

Przeczytaj też: Odmowa świadka odpowiedzi na pytanie

Odpowiedź: Zgodnie z art. 241 § 1 Kodeksu karnego, kto bez zezwolenia rozpowszechnia publicznie wiadomości z postępowania przygotowawczego, zanim zostały ujawnione w postępowaniu sądowym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. To przestępstwo według mnie można by przypisać temu barmanowi. Ponadto, skoro jak Pan pisze, oczernia Pana, to popełnia przestępstwo z art. 212 Kodeksu karnego za które grozi kara grzywny albo ograniczenia wolności. A na drodze cywilnej może Pan przeciwko niemu wystąpić z powództwem o ochronę dóbr osobistych.

Przeczytaj też: Żądanie zaprzestania naruszeń dóbr osobistych

Jak chodzi o policjanta czy policjantów którzy mu je ujawnili, to zgodnie z art. 266 § 1 Kodeksu karnego, kto wbrew przepisom ustawy ujawnia lub wykorzystuje informację, z którą zapoznał się w związku z pełnioną funkcją czy wykonywaną pracą podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Przeczytaj też: Gdy policja nie chce przyjąć zgłoszenia

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

5 stycznia, 2021

kategoria policja

Komentarze do 'Ujawnianie informacji z postępowania przygotowawczego'

Subscribe to comments with RSS

 1. Kwestia udowodnienia – może być ciężko, niewykonalnie. Świadkowie nie zechcą zeznawać, tacy barowi piwosze są przywiązani do takiego barmana, zapewne też lubią słuchać takich wieści.

  Andrzejek

  6 sty 21 o 06:40

 2. Ponadto ewentualnie zostało popełnione zostało przestępstwo przekroczenia przez takiego policjanta uprawnień – art. 231 § 1 Kodeksu karnego za co grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

  gadek

  7 sty 21 o 07:22

 3. Chyba trzeba by udowodnić, że policjant który ujawnił te informacje działa na szkodę interesu prywatnego autora pytania no albo na szkodę interesu publicznego.

  admin

  7 sty 21 o 16:48

 4. Informacje ze spraw policyjnych i prokuratorskich ujawniane są powszechnie, oczywiście bezprawnie i często bezinteresownie albo z czystej złośliwości. Dajmy n a to policjant ujawnia je jakiemuś policyjnemu przydupasowi (osobie dbającej o dobre układy z policją) a ten rozpowszechnia je dalej i już całe miasteczko albo nawet spore miasto wie.

  Jerry

  22 sie 21 o 11:20

Skomentuj