Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Nie wypowiesz umowy prywatnej pożyczki…

skomentuj

Osoby prywatne chyba częściej zawierają takie umowy pożyczek, w których pożyczkobiorca ma zwrócić pożyczkę w całości po upływie terminu zwrotu określonego w umowie a nie w ratach, jak to jest w umowach kredytów bankowych. Czasem jednak niektóre osoby zawierają i takie umowy pożyczki zgodnie z którymi spłacanie następuje w ratach. W przeciwieństwie jednak do banków, prywatni pożyczkodawcy chyba najczęściej zapominają o tym, aby w umowie pożyczki umieścić odpowiedni zapis uprawniający do wypowiedzenia umowy jeżeli pożyczkobiorca spóźnia się ze spłacaniem rat pożyczki.

Zamiast zapisu o którym mowa wyżej, czasem wpisują w umowach pożyczek takie niby zastrzeżenie stanowiące ogólnikowo, że pożyczkodawca może wypowiedzieć umowę pożyczki jeżeli stan finansowy pożyczkobiorcy uległ pogorszeniu i zachodzą w związku z tym uzasadnione obawy o to, czy pożyczkobiorca spłaci pożyczkę zgodnie z zapisem w umowie. Zastrzeżenie w takiej formie jest oczywiście zbyt ogólne i jest tym samym raczej nieskuteczne. A prywatna pożyczka nie zawierająca omawianych zapisów i w dodatku taka, która ma być zwrócona za jednym razem w całości po upływie na przykład jednego roku, to poważne zmartwienie dla pożyczkodawcy który już po zwarciu umowy pożyczki dowiedział się o tym, że pożyczkobiorca jest niewypłacalny i zadłużony.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

09/10/2014

kategoria pożyczki prywatne

Skomentuj