Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Odstąpienie od umowy pożyczki przez pożyczkodawcę

Jeden komentarz

Pytanie: Jako pożyczkodawca spisałem ze znajomym umowę pożyczki ale jeszcze mu jej nie wypłaciłem. W umowie napisane jest, że zostanie mu przekazana przelewem na konto w terminie 7 dni. Umowę pożyczki podpisaliśmy przedwczoraj. Wczoraj z ciekawości wpisałem dane (imię i nazwisko, miejscowość) tego znajomego w wyszukiwarce internetowej i ku memu zdziwieniu widnieje jako dłużnik na dwóch giełdach wierzytelności (dwa różne długi) z adnotacją o nieskutecznej egzekucji komorniczej! To na pewno on, wpisany jest razem z nazwą jego firmy. Czy ja w takiej sytuacji mam prawo wycofać się z udzielenia pożyczki a jeżeli nie, to jakie konsekwencje moi grożą? Pożyczka 25 tys. zł.

Przeczytaj też: Wypowiedzenie umowy pożyczki ze skutkiem natychmiastowym

Odpowiedź: Istnieje przepis zezwalający pożyczkodawcy na odstąpienie od umowy pożyczki czyli nieudzielenie jej. Jest to art. 721 Kodeksu cywilnego zgodnie z którym dający pożyczkę może odstąpić od umowy i odmówić wydania przedmiotu pożyczki, jeżeli zwrot pożyczki jest wątpliwy z powodu złego stanu majątkowego drugiej strony.

Przeczytaj też: Wypowiedzenie umowy pożyczki prywatnej

Uprawnienie to nie przysługuje dającemu pożyczkę, jeżeli w chwili zawarcia umowy o złym stanie majątkowym drugiej strony wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć. Pan o tych bezskutecznych egzekucjach nie wiedział. Pytanie, czy z łatwością mógł się Pan o nich dowiedzieć. Z jednej strony tak, bo wystarczyło użyć internetu ale z drugiej strony, umieszczanie zadłużeń w internecie przez wierzycieli nie jest obowiązkowe a Pan jak rozumiem, nie jest wywiadowcą gospodarczym czy innym, żeby wiedzieć o tym, że istnieją internetowe giełdy wierzytelności. Konkludując, uważam, że ma Pan prawo odstąpić od umowy pożyczki. Proszę wykonać zrzuty ekranu tych wpisów z długami tego niedoszłego Pana pożyczkobiorcy, wydrukować je i dołączyć do odstąpienia w którym powoła się na te wpisy.

Przeczytaj też: Oświadczenie o braku wymagalnych zobowiązań finansowych

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

1 stycznia, 2021

1 komentarz do 'Odstąpienie od umowy pożyczki przez pożyczkodawcę'

Subscribe to comments with RSS

  1. Przepis nieostry, nie precyzuje czym jest “zły stan majątkowy” ale bezskuteczna egzekucja komornicza niewątpliwie jest takim złym stanem.

    Malaj

    14 lut 21 o 20:28

Skomentuj