Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Odstąpienie od umowy pożyczki przez pożyczkodawcę

Brak komentarzy

Pytanie: Jako pożyczkodawca spisałem ze znajomym umowę pożyczki ale jeszcze mu jej nie wypłaciłem. W umowie napisane jest, że zostanie mu przekazana przelewem na konto w terminie 7 dni. Umowę pożyczki podpisaliśmy przedwczoraj. Wczoraj z ciekawości wpisałem dane (imię i nazwisko, miejscowość) tego znajomego w wyszukiwarce internetowej i ku memu zdziwieniu widnieje jako dłużnik na dwóch giełdach wierzytelności (dwa różne długi) z adnotacją o nieskutecznej egzekucji komorniczej! To na pewno on, wpisany jest razem z nazwą jego firmy. Czy ja w takiej sytuacji mam prawo wycofać się z udzielenia pożyczki a jeżeli nie, to jakie konsekwencje moi grożą? Pożyczka 25 tys. zł.

Odpowiedź: Istnieje przepis zezwalający pożyczkodawcy na odstąpienie od umowy pożyczki czyli nieudzielenie jej. Jest to art. 721 Kodeksu cywilnego zgodnie z którym dający pożyczkę może odstąpić od umowy i odmówić wydania przedmiotu pożyczki, jeżeli zwrot pożyczki jest wątpliwy z powodu złego stanu majątkowego drugiej strony.

Uprawnienie to nie przysługuje dającemu pożyczkę, jeżeli w chwili zawarcia umowy o złym stanie majątkowym drugiej strony wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć. Pan o tych bezskutecznych egzekucjach nie wiedział. Pytanie, czy z łatwością mógł się Pan o nich dowiedzieć. Z jednej strony tak, bo wystarczyło użyć internetu ale z drugiej strony, umieszczanie zadłużeń w internecie przez wierzycieli nie jest obowiązkowe a Pan jak rozumiem, nie jest wywiadowcą gospodarczym czy innym, żeby wiedzieć o tym, że istnieją internetowe giełdy wierzytelności. Konkludując, uważam, że ma Pan prawo odstąpić od umowy pożyczki. Proszę wykonać zrzuty ekranu tych wpisów z długami tego niedoszłego Pana pożyczkobiorcy, wydrukować je i dołączyć do odstąpienia w którym powoła się na te wpisy.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

1 stycznia, 2021

kategoria kredyty

Skomentuj