Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Czynności terenowe komornika

2 komentarze

Czynności terenowe w miejscu zamieszkania, w firmie dłużnika komornik wykonuje na wniosek wierzyciela. Składając u komornika wniosek egzekucyjny wraz z tytułem wykonawczym, ja wnioskuję o przeprowadzenie egzekucji ze wszystkiego co możliwe wymieniając wszelkie możliwe sposoby egzekucji w tym egzekucję z ruchomości. Można też wnioskować egzekucję z ruchomości później, gdy egzekucje z wierzytelności nie przyniosą efektu ale i tak większość komorników realizuje czynności terenowe dopiero wówczas, gdy zawiodą te łatwiejsze sposoby egzekucji.

Egzekucja z ruchomości uregulowana w Kodeksie postępowania cywilnego od art. 844 do art. 879 11

Egzekucja z ruchomości najczęściej jest bezskuteczna. W ogóle egzekucje ze wszystkiego są najczęściej bezskuteczne, bo brak środków na koncie bankowym, brak dochodów lub tylko minimalne, brak nadpłaty podatku. Jednak egzekucja z ruchomości nie dochodzi do skutku często nawet wtedy gdy dłużnik posiada jakieś ruchomości (zwykle każdy coś tam posiada). Komornik obejrzy graty czy delikatniej – używane sprzęty – i napisze w protokole, że ruchomości w mieszkaniu czy też w firmie dłużnika nie mają wartości handlowej lecz jedynie wartość użytkową dla dłużnika (i domowników). Nie zajmie tego a jak zajmie i wystawi na licytację, to raczej nikt tego nie kupi. Samochód, nawet używany, to już prędzej.  Najpierw jednak trzeba taki samochód zlokalizować a z tym bywają kłopoty. Komornik co prawda może wezwać dłużnika w ramach złożenia wykazu majątku, do wskazania, gdzie pojazd znajduje się, takie uprawnienie przysługuje komornikom od kilku lat. I jest to wezwanie pod rygorem ukarania grzywną. Przyznam się, że nie wiem czy i na ile skutecznie komornicy korzystają z tego uprawnienia chcąc namierzyć i zająć samochód dłużnika.

Na podstawie art. 850 Kodeksu postępowania cywilnego wierzyciel ma prawo żądać aby zajęcie ruchomości odbyło się w jego obecności.

Z czynnościami terenowymi komornika wiąże się często problem nieobecności dłużnika w lokalu lub udawania, że go nie ma. Kiedyś jeden komornik napisał do mnie jako do wierzyciela, że nikt mu nie otworzył drzwi ale słychać było szmery, kroki i przyciszone głosy. Komornik zasugerował mi wpłacenie zaliczki (to jest koszt około 700 – 800 złotych o ile pamiętam) na wejście wskutek otwarcia drzwi przez ślusarza i w asyście policji. Nie zdecydowałem się mając na względzie to co napisałem wcześniej o bezskuteczności egzekucji z ruchomości. Oczywiście każdy wierzyciel egzekwujący może w takim przypadku skorzystać z tej opcji.

Gdy dłużnikiem jest osoba prowadząca firmę (albo osoba prawna będąca firmą) to ruchomości firmowe jak również (przede wszystkim) samochód często jest w leasingu co uniemożliwia egzekucję gdyż przedmiot w leasingu jest własnością firmy leasingowej.

Realizując czynności terenowe komornik może też rozpytać o dłużnika sąsiadów, sąsiednie firmy.

Jeżeli dłużnik prowadzi działalność gospodarczą dla której księgowośc prowadzi mu biuro rachunkowe bądź doradca podatkowy, to wysoce wskazany jest wyjazd tam na czynności terenowe i to przed egzekucją z nieruchomości. Z faktur bowiem komornik może spisać klientów dłużnika i wysłać do nich zajęcie wierzytelności.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

18 czerwca, 2020

Komentarze do 'Czynności terenowe komornika'

Subscribe to comments with RSS

  1. Doradca podatkowy nie musi a nawet nie ma prawa udostępnić komornikowi faktur. Tajemnica od której tylko sąd może jego zwolnić.

    Anonim

    18 Cze 20 o 12:48

  2. Nieprawda, musi udostępnić jak każdy do którego komornik zwróci się o informacje niezbędne do prowadzenia egzekucji.

    admin

    18 Cze 20 o 15:04

Skomentuj