Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Wypowiedzenie umowy pożyczki prywatnej

14 komentarzy

Pierwszy przypadek w którym możliwe jest wypowiedzenie umowy pożyczki, to umowa w której strony nie określiły terminu jej zwrotu czyli zawarta na czas nieokreślony. Często w takim przypadku w ogóle nie istnieje umowa na piśmie a jedynym potwierdzeniem zawarcia umowy pożyczki jest bankowe potwierdzenie jej przelewu. Skoro o tym mowa, to warto zwrócić uwagę na to, co w takim przypadku wpisać w tytule przelewu pożyczki. Jeżeli pożyczkodawca jest pan Kowalski a pożyczkobiorca pan Nowak, to chyba najbardziej jednoznacznie brzmiącym tytułem przelewu będzie “Kowalski udziela pożyczki Nowakowi”.

Przeczytaj też: Podstawa prawna przedsądowego wezwania do zapłaty

Nie żaden “przelew” albo bez tytułu przelewu. Nawet “udzielenie pożyczki” w tytule moim zdaniem nie daje gwarancji. Gwarancji czego? A tego, że sąd nie da wiary pozwanemu Nowakowi który będzie twierdził że … to on udzielił pożyczki Kowalskiemu i ten przelew to spłata pożyczki udzielonej kiedyś wcześniej Kowalskiemu! Sąd może wówczas zażądać od powoda i pozwanego udokumentowania dochodów a może i niezbędnych wydatków aby ocenić, czyja wersja jest bardziej prawdopodobna ale nie poległabym na takiej ocenie.

Przeczytaj też: Odstąpienie od umowy pożyczki przez pożyczkodawcę

Do sedna. Art. 723 Kodeksu cywilnego stanowi, że jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, dłużnik obowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę. Ten termin sześciotygodniowy liczy się od dnia doręczenia wypowiedzenia pożyczkobiorcy.

Strony mogę jednak zawrzeć umowę pożyczki na czas nieokreślony w której zawrą okres wypowiedzenia; okres ten nie może być krótszy od tego wymienionego w ww. przepisie.

Warto też poruszyć kwestię przedawnienia pożyczki udzielonej na czas niekreślony – bez wpisania w umowie terminu zwrotu. Art. 120. § 1 Kodeksu cywilnego stanowi, że bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie. Najwcześniejszy możliwy termin wypowiedzenia umowy pożyczki to dzień w którym została udzielona. Zatem po upływie sześciu tygodni od dnia udzielenia takiej pożyczki rozpoczął się bieg przedawnienia tego roszczenia pieniężnego.

Przeczytaj też: Windykacja pożyczki prywatnej

Drugi przypadek, to możliwość wypowiedzenia umowy pożyczki przed upływem terminu jej zwrotu określonego w umowie. Taka możliwość wypowiedzenia musi być obwarowana w umowie pożyczki i termin wypowiedzenia też jest umowny. Najczęściej chodzi o spóźnianie się ze spłacaniem rat pożyczki ale może znaleźć się w umowie jakiś inny warunek, na przykład utrata pracy przez pożyczkobiorcę. Umowa pożyczki nie musi być ratalną.

A łatwe pozabankowe pożyczki na minimum formalności są tutaj.

Przeczytaj też: Czy pożyczka jest dochodem?

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

17 czerwca, 2020

Komentarze do 'Wypowiedzenie umowy pożyczki prywatnej'

Subscribe to comments with RSS

 1. A co jeżeli pożyczkobiorca nie odbierze listu z wypowiedzeniem?

  Sylwia

  20 cze 20 o 16:56

 2. Niepodjęcie (po drugim awizo) traktowane jest jako doręczenie.

  admin

  20 cze 20 o 17:11

 3. Chciałbym odzyskać pieniądze od dłużnika, chodzi o pożyczkę prywatną, oto podstawowe dane:

  Wartość 10.000 PLN
  Pożyczka miała miejsce w marcu 2018 roku, w formie przelewu z mojego prywatnego konta na prywatne konto pożyczkobiorcy z tytułem przelewu “pożyczka”
  Nie spisałem umowy
  Nigdzie nie mogę znaleźć spisanego terminu zwrotu
  Dłużnik przestał odbierać telefon, nie odpisuje na wiadomości wysyłane na messenger, whatsapp, SMS
  Nie były podjęte inne działania (np. wymówienie pożyczki etc…)

  Jakie mamy opcje? Jakie koszty? Nie spieszy mi się z odzyskaniem, nie mam natomiast doświadczenia we współpracy z firmami takie jak Państwo i rozważę możliwości: sprzedaż długu, porady etc.

  Kamil

  2 paź 20 o 15:07

 4. Taką pożyczkę bez umowy ze wskazaniem terminu zwrotu, należy wpierw wypowiedzieć. Następnie sugeruje po prostu do sądu pozew wnieść a gdy będzie Pan dysponował tytułem wykonawczym, to do komornika.

  Ze skutecznością firm windykacyjnych to jest generalnie marnie. A windykacja osoby prywatnej która nie prowadzi firmy jest generalnie trudniejsza niż przedsiębiorcy i niektóre firmy windykacyjne nie przyjmują takich zleceń.

  admin

  2 paź 20 o 15:29

 5. Można zastrzec jak banki mają zastrzeżone “utrata zdolności kredytowej” jest podstawą do wypowiedzenia kredytu.

  Wujek Fido

  20 lip 21 o 19:26

 6. ‘utrata zdolności kredytowej” to zbyt ogóle pojęcie. Należałoby precyzyjnie określić co się przez to rozumie na przykład: utrata stałego źródła dochodów.

  milicjant

  28 sie 21 o 15:33

 7. Jeżeli dowiedziałam się tego, że pożyczkobiorca ma komornika o czym nie poinformował mnie przy podpisaniu umowy, to czy jest to podstawa prawna do wypowiedzenia mu umowy pożyczki?

  Agnieszka

  7 wrz 21 o 11:26

 8. Jeżeli w umowie nie zastrzegliście możliwości wypowiedzenia umowy z powodu zatajenia tego faktu przez pożyczkobiorcę ani z powodu braku zdolności do spłaty pożyczki, to nie jest to podstawa do wypowiedzenia umowy.

  admin

  7 wrz 21 o 15:46

 9. Mam pytanie udzielilem pożyczkę na raty osobie prywatnej. Dwie raty spłaciła z trzecią zalega i tylko przekłada terminy jak sie dopomne a zbliza sie już 4 rata.
  czy mogę wypowiedzieć umowę?
  Czy jak to twierdzi jej parner że nie bo dwie spłaciła terminowo i tylko zalega z jedną jak by zalegała trzy to mugłbym tak twierdzi jej partner
  To jak to jest według prawa?

  Konstanty

  7 lis 21 o 18:32

 10. Jeżeli w umowie pożyczki brak zastrzeżenia o możliwości wypowiedzenia umowy w przypadku zalegania z ratą / ratami, to nie ma prawa pan wypowiedzieć niezależnie od tego, ze spłatą ilu rat zalega. Może Pan jedynie dochodzić zapłaty już wymagalnych – niespłaconych rat.

  admin

  7 lis 21 o 18:59

 11. Dodatkowe zmartwienie pojawia się gdy już termin zwrotu pożyczki minął i wierzyciel skierował pozew o jej zapłatę ale zamiast klauzuli wykonalności potwierdzającej uprawomocnienie się nakazu zapłaty, otrzymuje sprzeciw od nakazu zapłaty i sprawa toczy się dalej przed sądem często rok i dłużej. Można tej przewlekłości uniknąć otrzymując do umowy pożyczki weksel od pożyczkobiorcy. Weksel co prawda nie jest zabezpieczeniem odzyskania pożyczki ale pozwala uniknąć przewlekłego postępowania o zapłatę ponieważ nakaz zapłaty z weksla jest wydawany w postępowaniu nakazowym i nawet jeżeli dłużnik odwoła się, to na podstawie takiego nakazu można dokonać zabezpieczenia roszczenia na mieniu należącym do dłużnika.

  licho

  15 gru 21 o 20:48

 12. Osoby prywatne chyba częściej zawierają takie umowy pożyczek, w których pożyczkobiorca ma zwrócić pożyczkę w całości po upływie terminu zwrotu określonego w umowie a nie w ratach, jak to jest w umowach kredytów bankowych. Czasem jednak niektóre osoby zawierają i takie umowy pożyczki zgodnie z którymi spłacanie następuje w ratach. W przeciwieństwie jednak do banków, prywatni pożyczkodawcy chyba najczęściej zapominają o tym, aby w umowie pożyczki umieścić odpowiedni zapis uprawniający do wypowiedzenia umowy jeżeli pożyczkobiorca spóźnia się ze spłacaniem rat pożyczki. Jeżeli taki zapis znajdzie się w umowie pożyczki, to można ją wypowiedzieć z zachowaniem sześciotygodniowego terminu.
  Zamiast zapisu o którym mowa wyżej, pożyczkodawcy czasem wpisują w umowach pożyczek takie niby zastrzeżenie stanowiące ogólnikowo, że pożyczkodawca może wypowiedzieć umowę pożyczki jeżeli stan finansowy pożyczkobiorcy uległ pogorszeniu i zachodzą w związku z tym uzasadnione obawy o to, czy pożyczkobiorca spłaci pożyczkę zgodnie z zapisem w umowie. Zastrzeżenie w takiej formie jest oczywiście zbyt ogólne i jest tym samym raczej nieskuteczne. A prywatna pożyczka nie zawierająca omawianych zapisów i w dodatku taka, która ma być zwrócona za jednym razem w całości po upływie na przykład jednego roku, to poważne zmartwienie dla pożyczkodawcy który już po zwarciu umowy pożyczki dowiedział się o tym, że pożyczkobiorca jest niewypłacalny i zadłużony.

  xx

  16 gru 21 o 08:42

 13. Kiedy po wypowiedzeniu umowy pożyczki następuje jej wymagalność, chodzi o taką pożyczkę bez terminu zwrotu.

  jamróz

  21 sie 22 o 21:02

 14. Po sześciu tygodniach.

  admin

  22 sie 22 o 08:08

Skomentuj