Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Przedawnione roszczenie żyranta

skomentuj

Pytanie: Na początek mam takie pytanie, otóż czy jest możliwość odzyskania pieniędzy które spłacałam jako żyrant (poręczyciel) kredytu gotówkowego w roku 1994 suma jednorazowej spłaty długu w wysokości 3.600.000 zł (stary przelicznik) i w roku 1995 w comiesięcznych ratach 6x po 70 zł (odsetki od kredytu) suma to 414zł 06gr,czyli łącznie suma jaką spłaciłam to 774zł 06gr na rok 1995. Moje pytanie więc czy mogę jeszcze odzyskać swoje pieniądze po tylu latach i na dzień dzisiejszy jaka to mogłaby być suma, bo rozumiem że jakieś odsetki przez te lata zostałyby naliczone. Dodam jeszcze że nie mam żadnych wiadomości o człowieku któremu poręczałam kredyt od roku 1994.Nie wiem gdzie szukać informacji na ten temat i czy w ogóle jest jeszcze to możliwe. Wtedy mieszkał w Przemyślu i tam też kredyt był brany. Dziękuję.

Odpowiedź: Niestety ale Pani roszczenie w stosunku do żyranta już dawno przedawniło się. Roszczenia banku w stosunku do kredytobiorcy z tytułu kredytu przedawniają się z upływem trzech lat począwszy od termin w którym należność (rata) winna być spłacona. Taki sam jest termin przedawnienia roszczeń żyranta w stosunku do kredytobiorcy z tytułu spłaconego zań kredytu (raty kredytu). W Pani przypadku minęło 15 lat. Może Pani wnieść do sądu pozew o zapłatę przeciwko kredytobiorcy, z tytułu kredytu spłaconego przez Panią jako jego żyranta i sąd, owszem wyda nakaz zapłaty tzn. z urzędu nie podniesie faktu przedawnienia. Jednakże odpis nakazu zapłaty wysyłany jest także do pozwanego, który ma czternaście dni na wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty. Jeżeli w sprzeciwie podniesie zarzut przedawnienia, to sąd oddali Pani powództwo. Gdyby jednak chciała Pani spróbować, to może Pani wskazać w pozwie adres pozwanego ten który miał zaciągając kredyt a jeżeli nie wie Pani jaki to adres to naszym zdaniem bank (jeżeli jeszcze istnieją akta tej sprawy, dotyczące tego kredytu) na Pani wniosek powinien ten adres Pani udostępnić wraz z zaświadczeniem o spłaceniu przez Panią kredytu za kredytobiorcę. Jeżeli okaże się że adres ten jest nieaktualny i sąd wezwie Panią do wskazania aktualnego adresu, to wówczas będzie Pani miała prawo wystąpić o podanie Pani adresu np. do Ewidencji Ludności w Urzędzie Miejskim albo w ostateczności do Centralnego Biura Adresowego. W związku z powyższym wskazane jest także, aby we wniosku do banku zaznaczyła Pani, że wnosi tez o podanie identyfikatorów kredytobiorcy, w szczególności nr PESEL. Z pozyskanymi od banku danymi oraz z pismem sądowym (którym wykaże Pani interes prawny do pozyskania adresu) może Pani wnioskować do ww. urzędów o podanie aktualnego adresu kredytobiorcy.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 10 Ocena średnia: 4.5]

30/09/2014

kategoria przedawnienie

Skomentuj