Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Zajęcie komornicze a zniesienie współwłasności

11 komentarzy

Pytanie: Jestem jednym z trzech współwłaścicieli gospodarstwa (budynek mieszkalny i budynek gospodarczy z wydanym pozwoleniem na budowę w moim imieniu. Wiedząc o problemach brata chciałem rozdzielić majątek aby komornik nie zajął 1/3 w tym mojej budowy. W księdze jest jeszcze zapis o służebności. Czy moja budowa jest bezpieczna? Działka właśnie została podzielona. Co mogę teraz zrobić?

Przeczytaj też: Czy roszczenie o zniesienie współwłasności ulega przedawnieniu?

Zależy mi na tym aby nikt nie miał roszczeń do budynku który umownie jest mój a na papierze brat jest współwłaścicielem. Pozwolenie na budowę jest wydane na mnie. Od brata mam jedynie pisemną zgodę na przebudowę budynku. Podczas przepisu na drugi budynek ma zostać założona księga wieczysta. W tej chwili ten budynek w 1/3 jest własnością brata. Jak go przepiszę na siebie nie przepisze go przypadkiem z zajęciem komorniczym

Podział działki z dwoma budynkami właśnie się uprawomocnia. U notariusza dowiedziałem się że w księdze wieczystej od 2-3 miesięcy jest wpisany komornik. W tej chwili nie wiem co mam dalej z tym robić.

Przeczytaj też: Zniesienie współwłasności nieruchomości. Podział, przyznanie całej współwłaścicielowi, sprzedaż.

Odpowiedź: Zniesienie umowne (czyli przed notariuszem) współwłasności nieruchomości po jej zajęciu przez komornika jest bezskuteczne wobec wierzyciela z wniosku którego prowadzona jest egzekucja z niej.

Natomiast zniesienie współwłasności przez sąd będzie skuteczne nawet wobec takiego wierzyciela egzekwującego (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 01.12.1977 r. , sygn. akt I CR 409/77), tak się przyjęło w orzecznictwie. Także wtedy, gdy stanie się to na zgodny wniosek wszystkich współwłaścicieli. Trzeba więc zastosować taką sztuczkę – znieść współwłasność przed sądem a nie przed notariuszem. Warto jednak pamiętać o tym, że jeżeli taki podział będzie finansowo niekorzystny dla tego współwłaściciela który jest dłużnikiem, to wierzyciel będzie mógł żądać uznania tego podziału za nieważny względem niego, korzystając z instytucji zwanej skargą pauliańską.

Przeczytaj też: Przejęcie nieruchomości przez współwłaściciela

Czyli jeśli sądownie zniosę współwłasność to komornik nie przeniesie części długu na mnie. Poza tym mamy dwa domy a siostra chce się zrzec swojej części na mnie i brata. W tym przypadku jego część będzie miała większą wartość niż teraz.

To nie jest tak, że komornik przenosi dług na kogoś w takim rozumieniu, że staje się ten ktoś dłużnikiem solidarnym i można egzekwować z dowolnego składnika jego majątku, nie. Tylko z tego czego dłużnik wyzbył się a ten ktoś otrzymał od niego.

Nie jest istotne (dla ewentualnej skargi pauliańskiej wierzyciela) że dłużnik otrzyma w darowiźnie coś przekraczającego wartość tego czego się wyzbył. Istotny jest fakt wyzbycia się / podziału ze stratą dla niego – to jest podstawa do skargi pauliańskiej ale musi wystąpić jeszcze jeden warunek o którym na samym końcu niżej piszę. To że taka opcja – skarga pauliańska – istnieje nie oznacza automatycznie że wierzyciel z niej skorzysta i że w ogóle zauważy że podział nastąpił ze stratą dla dłużnika. Może mu to komornik podszepnie a może nie, może sam nie zauważy, może zauważy ale nie będzie mu się chciało o tym informować wierzyciela.

Przeczytaj też: Skarga pauliańska – przeciwko komu, kogo pozwać?

Proszę przy tym zwrócić uwagę na brzmienie przepisu o skardze pauliańskiej:

Art. 527 Kodeksu cywilnego:

§ 1. Gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć.
§ 2. Czynność prawna dłużnika jest dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli, jeżeli wskutek tej czynności dłużnik stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu, niż był przed dokonaniem czynności.

Jeżeli dłużnik pomimo niekorzystnego dlań finansowo podziału nieruchomości NIE stanie się niewypłacalnym, to jak widać wyżej, brak podstaw do skargi pauliańskiej.

Przeczytaj też: Współwłaściciel mieszkania nie płaci czynszu

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

Komentarze do 'Zajęcie komornicze a zniesienie współwłasności'

Subscribe to comments with RSS

 1. Może jednemu na stu wierzycielowi chciałby się sprawdzać, czy podział nie był “krzywdzący” dla dłużnika i jeśli tak to anulować taki podział czy zmieniać. Bez prawnika – pełnomocnika żaden tego nie ruszy.

  Tychu

  10 cze 20 o 17:53

 2. Prawnik raczej też nie będzie tego analizował i skarżył, chyba że z góry otrzyma pełne honorarium od swego klienta..

  Haku

  27 lip 21 o 07:21

 3. Najczęściej nie zrobi to żadnej różnicy finansowej dla wierzyciela ponieważ na licytacje nieruchomości nikt nie przyjdzie.

  Norbert

  25 sie 21 o 14:38

 4. Dlaczego, jakim prawem komornik prowadząc egzekucję z udziału dłużnika jaki ten ma w domu, chce oszacować cała nieruchomość?

  Edyta

  29 wrz 21 o 15:28

 5. No jest to zgodne z prawem i konieczne jeżeli nieruchomość nie jest podzielona. Art. 1009 KPC (Kodeksu postępowania cywilnego): W razie skierowania egzekucji do ułamkowej części nieruchomości opisowi i oszacowaniu podlega cała nieruchomość. Sumą oszacowania takiej części jest odpowiednia część sumy oszacowania całej nieruchomości.

  admin

  30 wrz 21 o 03:30

 6. To w takim razie ten kto kupi na licytacji udział dłużnika nie wie tak naprawdę co kupuje? Lepiej więc nie dzielić nieruchomości ponieważ niepodzielona zniechęca do kupna udziału?

  Edyta

  1 paź 21 o 03:42

 7. No kupuje niewyodrębniony udział i gdy już stanie się współwłaścicielem, to może żądać zniesienia współwłasności. Można tego dokonać notarialnie (gdy wszyscy współwłaściciele są zgodni co do podziału) albo sądownie. I faktycznie wiadomo jak zostanie nieruchomość podzielona i czy w ogóle. Więcej o tym: https://pamietnikwindykatora.pl/zniesienie-wspolwlasnosci-nieruchomosci-podzial-przyznanie-calej-wspolwlascicielowi-sprzedaz/

  admin

  1 paź 21 o 06:36

 8. Aha to może być tak, że sąd nakaże sprzedaż całej nieruchomości przez komornika?

  Edyta

  1 paź 21 o 14:02

 9. Może tak być ale nie w postępowaniu egzekucyjnym! Może tak być w owym postępowaniu sądowym o zniesienie współwłasności jeżeli funkcjonalny podział nieruchomości nie będzie możliwy i nieruchomość nie ostanie przyznana żadnej ze stron (która musiałaby spłacić pozostałych współwłaścicieli). Natomiast w postępowaniu egzekucyjnym o które Pani pyta komornik zleci oszacowanie całej nieruchomości ale egzekucja prowadzona będzie tylko z (niewydzielonego) udziału należącego do dłużnika.

  admin

  1 paź 21 o 14:43

 10. A co jeżeli toczy się egzekucja do majątku wspólnego ponieważ wierzyciel uzyskał rozszerzenie klauzuli wykonalności na współmałżonkę z ograniczeniem do majątku wspólnego. Czy po zniesieniu współwłasności te składniki majątku mogą być przedmiotem egzekucji?

  Grażyna

  15 lis 21 o 12:25

 11. Tak, to znaczy jeżeli ten majątek wspólny jest zajęty przez komornika, to po podziale zajęcie pozostanie i można kontynuować egzekucję z tego majątku.

  admin

  15 lis 21 o 19:55

Skomentuj