Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Przedawnienie a zasady współżycia społecznego

3 komentarze

Pytanie: Czy zarzut przedawnienia jest zawsze skuteczny i oddala powództwo jeżeli roszczenie rzeczywiście jest przedawnione? Czy sąd pomimo zarzutu przedawnienia może nakazać zapłatę przedawnionego długu z uwagi na zasady współżycia społecznego?

Przeczytaj też: Zapłata przedawnionego długu

Odpowiedź: Taka ewentualność istnieje jeżeli sąd uzna postępowanie dłużnika za naganne moralnie w sytuacji gdy dłużnik swoim podstępnym zachowaniem obliczonym na doprowadzenie do przedawnienia wywołał u wierzyciela przekonanie, że dług zapłaci przez co wierzyciel nie wniósł powództwa o zapłatę przed upływem przedawnienia. Gdy uśpił czujność wierzyciela pod tym kątem.

Przeczytaj też: Pozew częściowy a przerwanie biegu przedawnienia

Z kolei w przypadku przedawnionego roszczenia przysługującego od konsumenta mamy przepis – art. 1171 kc (kodeksu cywilnego) stanowiący, że w wyjątkowych przypadkach sąd może nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi kiedy to sąd oceniając, bierze pod uwagę między innymi wpływ zachowania zobowiązanego na opóźnienie uprawnionego w dochodzeniu roszczenia.

Przeczytaj też: Windykacja przedawnionego długu

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

17 września, 2022

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Przedawnienie a zasady współżycia społecznego'

Subscribe to comments with RSS

 1. Bez sensu więc, po co ustanawiać przepisy sankcjonujące przedawnienie kiedy i tak wszystko zależy od decyzji sądu w indywidualnej sprawie. tak jest ze wszystkim, “nadużycie prawa podmiotowego” grozi każdemu w słusznej sprawie.

  Zenon

  20 wrz 22 o 09:21

 2. Taki zarzut można postawić każdemu dłużnikowi. Jak zwykle prawo ma wyjątki od reguły na określone potrzeby.

  Hanna

  22 wrz 22 o 18:50

 3. Tak jest a sąd ma swobodę oceny dowodów i w ogóle i takowa nie może być przedmiotem apelacji.

  admin

  22 wrz 22 o 19:10

Skomentuj