Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Poręczyciel, bank i art. 880 KC

skomentuj

Pytanie: Jestem żyrantem od lipca 2010 roku. Bank … w Poznaniu odmówił mi sprawdzenie kredytobiorcę czy spłaca zaciągnięty kredyt. Co mogę zrobić w stosunku do banku, który odmówił mi sprawdzenie kredytobiorcy.

Odpowiedź: Inaczej; jeżeli kredytobiorca zaczyna zalegać ze spłatą kredytu to bank zgodnie z art. 880 Kodeksu cywilnego, ma obowiązek natychmiast powiadomić o tym fakcie poręczyciela. Jeżeli bank nie dopełni takiego obowiązku, to wówczas ponosi odpowiedzialność za szkodę jaką poręczyciel poniesie spłacając za kredytobiorcę zwłaszcza odsetki za zwłokę o których poręczyciel nie wiedział że narastają (skoro nie został poinformowany przez bank o zaległościach w spłacie kredytu ze strony kredytobiorcy). W związku z powyższym należałoby naszym zdaniem uznać, że bank, jedynie w przypadku powstania zaległości w spłacie kredytu informuje o tym poręczyciela a w sytuacji kiedy brak takich zaległości to nie udziela informacji. Tym niemniej, pomimo tego, można zwrócić się pisemnie do banku z wnioskiem o udzielenie informacji w tym zakresie i zachować potwierdzenie nadania pisma. Jeżeli bowiem bank nie dopełni swojego obowiązku wynikającego z art. 880 Kodeksu cywilnego, to będzie Pan miał dodatkowy dowód na zaniedbanie ze strony banku.

Wrzesień 25th, 2014 at 7:51 pm

kategoria: żyrant

Skomentuj