Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Czy komornik wysyła list polecony?

2 komentarze

Pytanie: Czy komornik wysyła list polecony czy zwykły? Chodzi mi egzekucyjne powiadamianie dłużnika. Mam zajęty rachunek bankowy a nic od komornika pocztą nie otrzymałem.

Przeczytaj też: Czy komornik doręcza dłużnikowi kopię wniosku o wszczęcie egzekucji?

Odpowiedź: Komornik wysyła pisma do stron postępowania (do dłużnika i do wierzyciela) za potwierdzeniem odbioru czyli pocztą poleconą. Zgodnie bowiem z § 19. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie określenia szczegółowych przepisów o biurowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych dowodem dokonania doręczenia pism, zawiadomień i pouczeń sporządzonych przez komornika jest potwierdzenie odbioru.

Przeczytaj też: Komornik nie wysłał uczestnikowi postępowania egzekucyjnego obwieszczenia o licytacji

Nieotrzymanie dotąd przez Pana jako dłużnika odpisu zajęcia rachunku bankowego może wynikać z tego, że komornicy dokonują zajęcia drogą elektroniczną: Elektroniczne zajęcie rachunku bankowego przez komornika a odpis zajęcia wysyłają dłużnikowi właśnie pocztą poleconą w efekcie czego bank wykonuje polecenie zajęcia zanim dłużnik otrzyma odpis zajęcia od komornika.

Przeczytaj też: Czy komornik informuje o zakończeniu egzekucji?

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

9 stycznia, 2023

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Czy komornik wysyła list polecony?'

Subscribe to comments with RSS

  1. A mnie interesuje, czy można cofnąć zajęcie do którego dłużnik nie otrzymał powiadomienia listownego od komornika? Nie otrzymał wcale, komornik nie wysłał.

    Zbyszek

    9 sty 23 o 11:29

  2. Nie, nie jest to podstawa do uchylenia zajęcia egzekucyjnego.

    admin

    9 sty 23 o 12:08

Skomentuj