Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Uchylenie postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności; przykład

skomentuj

Z racji tego, że już wielokrotnie byłem pytany o przykład na zasadność uchylenia postanowienia sądu o nadaniu klauzuli wykonalności, przeto takowy poniżej przepisuję tzn. postanowienie sądu. Wpadło mi w ręce przypadkiem dzisiaj.

Sąd Rejonowy w … Wydział I Cywilny w składzie następującym … po rozpoznaniu w dniu … w … na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa … przeciwko … o zapłatę postanawia:

uchylić postanowienie Sądy Rejonowego … w … z dnia … w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty z dnia … wydanemu przez … w sprawie o sygn akt …

Uzasadnienie
Postanowieniem z dnia … nadano klauzule wykonalności nakazowi zapłaty z dnia … uznając, że nakaz zapłaty uprawomocnił się z dniem … Stwierdzić należy, że odpis nakazu zapłaty doręczony został pozwanej w sposób zastępczy pod adres … ul. … Przesyłka na pierwszej stronie opatrzona była pieczęcią, iż jest awizowana dnia 22 kwietnia 2013 r., awizo powtórne 30 kwietnia 2013 r. i opatrzona podpisem pracownika Urzędu Pocztowego. Na odwrocie przesyłki widniał jednak zapis, iż pozwana nie mieszka pod wskazanym adresem. Z noty urzędowej sporządzonej w Wydziale I Cywilnym wynika, iż adresem zamieszkania pozwanej jest … ul. … (inny adres – przyp admina). Należy zatem uznać, iż nakaz zapłaty nie został w sposób prawidłowy doręczony pozwanej i nie jest on prawomocny, powód wskazał błędny adres zamieszkania pozwanej.
Z tych względów w oparciu o art. 359 kpc orzeczono jak na wstępie.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

04/05/2014

Skomentuj