Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Dłużnik: Rifat Altin, Zielona Góra. Kwota: 53.676,80 zł. – dług na sprzedaż

skomentuj

Dług na sprzedaż: dłużnik Rifat Altin urodzony w 1961 roku, zam. Zielona Góra. Kwota podstawowa długu: 53.676,80 zł. Dług stwierdzony prawomocnym nakazem zapłaty wydanym dnia 22 maja 2013 roku przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu I wydział Cywilny. Zasądzono odsetki maksymalne począwszy od 02 lipca 1999 roku do dnia zapłaty.

Jest to dług z tytułu pożyczki zaciągniętej przez dłużnika u prywatnej osoby. W sprawie prowadzone było przez komornika sądowego postępowanie egzekucyjne ale bez żadnego efektu i zostało w związku z tym umorzone dnia 21 marca 2014 roku. W poprzedzającym je wysłuchaniu wierzyciela – piśmie komornik napisał między innymi, że pracodawca nie podjął korespondencji od komornika, egzekucja z wierzytelności w urzędzie skarbowym okazała się bezskuteczna gdyż dłużnik nie posiada nadpłaty. Ponadto zgodnie z informacją z Urzędu Skarbowego brak wykazanego rachunku bankowego oraz aktualnych płatników dłużnika. Dłużnik nie wystąpił jako strona w czynnościach cywilnoprawnych. Nie odnotowano deklaracji VAT 23, VAT 24, zgodnie z którą dłużnik wykazałby nabycie środków transportu. Z informacji uzyskanej w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców dłużnik nie figuruje jako właściciel lub współwłaściciel pojazdów. W systemie OGNIVO wykazano rachunek bankowych dłużnika w PKO BP S.A. Egzekucja z w/w rachunku bankowego bezskuteczna, bank nie prowadzi rachunków bankowych dłużnika. Dłużnik posiada nieruchomość lecz obciążona hipotekami. Kontakt dla zainteresowanych kupnem długu: poczta@pamietnikwindykatora.pl

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

14/03/2014

kategoria dłużnicy

Skomentuj