Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Dłużnik: Tomasz Guziński, Smolec. Kwota: 59.997,31 zł. – dług na sprzedaż

skomentuj

Dług na sprzedaż: dłużnik Tomasz Guziński urodzony w 1974 roku, zam. Smolec. Kwota podstawowa długu: 59.997,31 zł., do tego odsetki ustawowe od ww. kwoty od dnia 21 stycznia 2009 r. oraz koszt sądowego postępowania o zapłatę: 6.617,00 zł.

Wyrokiem z dnia 12 października 2010 r. Sygn. akt I C 665/09 wydanym przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu I Wydział Cywilny, zaopatrzonym w klauzulę wykonalności tegoż Sądu z dnia 26 listopada 2010 r. Egzekucję całkowicie bezskutecznie prowadził komornik sądowy w Środzie Śląskiej; z powodu bezskuteczności postępowanie egzekucyjne zostało umorzone 09 listopada 2011 roku. Dłużnik jest radcą prawnym. Zainteresowanych nabyciem omawianej wierzytelności proszę o kontakt wstępny na adres e-mail: poczta@pamietnikwindykatora.pl

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

14/01/2014

kategoria dłużnicy

Skomentuj