Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Dłużnik: Aleksandra Armatyńska-Proch. Sopot. Kwota 10.000,00 zł. – dług na sprzedaż

skomentuj

Sprzedam dług dłużnika: Aleksandra Armatyńska-Proch urodzona w 1975 roku, zamieszkała ostatnio: Sopot. Kwota podstawowa długu: 10.000,00 zł. – nakaz zapłaty z dnia 16 listopada 2009 roku wydany przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu Wydział VIII Grodzki, zaopatrzony w klauzulę wykonalności tegoż sądu z dnia 10 lutego 2010 roku.

Egzekucję, która okazała się zupełnie bezskuteczna prowadził Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sopocie Aleksandra Treder. W umorzeniu postępowania egzekucyjnego dnia 22 czerwca 2010 roku komornik poinformow2ałe wierzyciela, że pomimo zlecenia poszukiwania nie ustalono majątku z którego można by prowadzić egzekucję. Dłużniczka pod adresem wskazanym we wniosku nie zamieszkuje przynajmniej od czterech lat. Zastosowane sposoby egzekucji okazały się bezskuteczne – na zajętych rachunkach bankowych brak jest jakichkolwiek środków. Dłużniczka nie figuruje jako właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości na terenie miasta Sopot. Za pośrednictwem Urzędu Skarbowego ustalono, że dłużniczka figuruje jako prowadząca działalność gospodarczą w miejscowości Kolbudy – jednak pisma wysyłane na ten adres wracają z adnotacją, iż adresat się wyprowadził. Kolejny ustalony i zajęty rachunek w BGŻ S.A. nie wykazuje obrotów i wykazuje saldo zerowe. W sprawie zakupu tej wierzytelności proszę o kontakt na adres e-mail: poczta@pamietnikwindykatora.pl

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

12/01/2014

kategoria dłużnicy

Skomentuj