Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Przystąpienie do OFE a utrata prawa do wcześniejszej emerytury

skomentuj

Przystąpienie do Otwartego Funduszu Emerytalnego bezwzględnie skutkuje utratą prawa do otrzymania wcześniejszej emerytury. Ponadto, nie ma prawnej możliwości rezygnacji, wycofania się z funduszu emerytalnego (można jedynie zmienić fundusz, co umożliwia prawnie Art. 84 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych). Nieetyczni albo i niedouczeni akwizytorzy funduszy emerytalnych czasem nie informowali o tym klientów przed podpisaniem umowy z funduszem. Nie informowali o tym, że nie będzie po podpisaniu umowy wycofanie się z II filaru i ponowne ubezpieczenie się w I filarze.

Jedynym wyjściem w takim przypadku może być uchylenie się od skutków oświadczenia woli złożonego w umowie z funduszem, powołując się na wadę oświadczenia woli (wprowadzenie w błąd) albo ewentualnie groźbę (zmuszenie poprzez zastraszenie). Tak orzekł Sąd Najwyższy. Należałoby w takim przypadku wykazać, że akwizytor funduszu nie poinformował ubezpieczonego o wspomnianej konsekwencji w postaci utraty prawa do wcześniejszej emerytury. W świetle art. 88 § 1 kodeksu cywilnego, uchylenie się od skutków złożonego oświadczenia woli może nastąpić jedynie w ciągu roku od wykrycia błędu a więc w przedmiotowym wypadku od powzięcia informacji o tym, że ubezpieczony utracił prawo do wcześniejszej emerytury podpisując umową z OFE.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

11/10/2013

kategoria społeczeństwo

Skomentuj