Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Czy komornik występuje o lokal socjalny?

2 komentarze

Pytanie: Czy komornik jest zobowiązany wystąpić do Sądu o lokal socjalny dla dłużnika w momencie otrzymania informacji, że dłużnik spełnia kryteria do przyznania takiego lokalu? Czy dłużnik w powództwie przeciw egzekucyjnym również posiada takie takie prawo? Proszę o wyjaśnienie co grozi komornikowi jeżeli tego nie uczyni i na podstawie jakich artykułów k.p.c oraz obowiązujących ustaw.

Przeczytaj też: Ile czasu trwa egzekucja komornicza z nieruchomości?

Odpowiedź: Nie, komornik na podstawie art. 35 ust. 4 pkt 1 Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ma jedynie obowiązek zawiadomić takiego dłużnika, że może wystąpić z powództwem o ustalenie uprawnienia do lokalu socjalnego. Powództwo wytacza osoba której w tej sytuacji przysługuje lokal socjalny, powództwo przeciwko gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu.

Przeczytaj też: Ponowna egzekucja z nieruchomości

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

25 czerwca, 2022

Komentarze do 'Czy komornik występuje o lokal socjalny?'

Subscribe to comments with RSS

  1. A co komornikowi grozi w takim razie za niepouczenie dłużnika o możliwości wystąpienia o przyznanie lokalu socjalnego?

    ja

    26 cze 22 o 16:40

  2. Uważam, że przywrócenie terminu do wniesienia skargi na czynności komornika jest tu na rzeczy.

    admin

    26 cze 22 o 18:12

Skomentuj