Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Dłużnik: Sebastian Lech, Będzin. Kwota 18.000,00 zł. – dług na sprzedaż

skomentuj

Dług na sprzedaż: dłużnik Sebastian Lech urodzony w 1979 roku, zam. Będzin. Kwota łączna podstawowa długu: 18.000,00 zł. (prawomocny nakaz zapłaty na kwotę 12.000,00 zł. i drugi prawomocny nakaz zapłaty na kwotę 6.000,00 zł.). Dług z tytułu pożyczek zaciągniętych u prywatnej osoby.

Po bezskutecznej egzekucji komorniczej umorzonej dnia 21 marca 2014 roku. Zgodnie z informacją uzyskaną od komornika (dnia 13 lutego 2014 r.) na piśmie, dłużnik nie posiada stałego miejsca zameldowania. Nie pobiera świadczeń krótkoterminowych z ZUS jak i nie figuruje w ewidencji emerytalno-rentowej. Brak wykazanych rachunków bankowych oraz źródeł dochodu. Dłużnik ten figuruje jako współwłaściciel pojazdu Renault Laguna z 2002 roku ale jest to współwłasność z inną osobą fizyczną. Dłużnik nie figuruje w operacie ewidencji gruntów i budynków jako właściciel, współwłaściciel bądź wieczysty użytkownik nieruchomości. System OGNIVO wykazał rachunki bankowe dłużnika w dwóch bankach ale egzekucja bezskuteczna (brak środków). Podczas czynności terenowych ustalono, że dłużnik jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku. Nie posiada praw majątkowych, wartościowych ruchomości, wierzytelności. Dłużnik oświadczył, że nie posiada żadnego majątku, nie jest w stanie spłacać swego zadłużenia a samochód został sprzedany. Kontakt z pełnomocnikiem wierzyciela: poczta@pamietnikwindykatora.pl

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

08/09/2013

kategoria dłużnicy

Skomentuj