Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Dłużnik: Mateusz Balsewicz, Opole. Kwota: 3.258,33 zł. – dług na sprzedaż

skomentuj

Dług na sprzedaż: dłużnik Mateusz Balsewicz ur. 1986 r., zam. Opole. Kwota podstawowa długu: 3.258,33 zł. Wierzytelność zasądzona – prawomocny nakaz zapłaty z dnia 15 stycznia 2013 r. Egzekucja prowadzona przez komornika zakończyła się bezskutecznie. Jest to dług w związku z najmem mieszkania. W piśmie z dnia 28 maja 2013 poprzedzającym umorzenie egzekucji komornik podał, że dłużnik zgodnie z informacją z ZUS nie pobiera ani świadczeń krótkoterminowych ani nie figuruje w ewidencji emerytalno-rentowej. Nie stwierdzono rachunków bankowych tego dłużnika ani nie ujawniono źródeł dochodu. Z kolei według systemu OGNIVO dłużnik posiada konto bankowe w ING Bank Śląski jednak z powodu braku środków pieniężnych na tym rachunku zajęcie było bezskuteczne. bezskuteczna też okazała się egzekucja z wierzytelności w Urzędzie Skarbowym gdyż dłużnikowi nie posiadał nadpłaty podatku. Według informacji z Urzędu Miasta Opole, dłużnik nie jest właścicielem ani użytkownikiem wieczystym nieruchomości. Kontakt w sprawie długu: poczta@pamietnikwindykatora.pl

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

11/08/2013

kategoria dłużnicy

Skomentuj