Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Kto tu jest dłużnikiem?

skomentuj

Taki mail: Zainteresowani jesteśmy Państwa ofertą windykacyjną. Firma nasza zajmuje się handlem materiałów budowlano-wykończeniowych. Sprzedaliśmy dla klienta z okolic Bydgoszczy towar zgodnie z fakturą z dn,30.12.2008 z terminem płatności 7dni o wartości 8 870zł.Odbiór f-ry jak też towaru z wz mamy potwierdzony przez żonę klienta. Na f-rze mamy adnotację „zobowiązuję się zapłacic 0,2% za każdy dzień zwłoki”. Wielokrotnie kontaktowaliśmy się z klientką w sprawie zapłaty, twierdziła, że ma chwilowe problemy z zapłatą, obiecywała, że w niedługim czasie zapłaci; raz wysłaliśmy ostateczne wezwanie do zapłaty. Klient ma zapewne z żoną wspólność majątkową, dochód z gospodarstwa rolnego lub z renty strukturalnej.

0,2% za każdy dzień zwłoki, nie przejdzie. W skali roku to daje 73% czyli prawie trzy razy tyle co odsetki maksymalne na dzień dzisiejszy. W takim przypadku można jednak żądać zapłaty odsetek maksymalnych (gdy odsetki umowne przewyższają odsetki maksymalne).

Ciekawsza jest jednak kwestia tego, kto tu okaże się dłużnikiem. Jak rozumiem, faktura wystawiona jest na klienta – mężczyznę a odbiór potwierdziła jego żona. Jeżeli brak jest umowy z nim, to on może zarzucić, że niczego nie zamawiał. W takim wypadku można by żądać zapłaty od jego żony, tak myślę. Optymalnie byłoby jednak, żeby mąż nie kwestionował iż to on jest dłużnikiem. Myślę, ze w takim przypadku można by próbować wykazać, że zobowiązanie zostało zaciągnięte za zgodą małżonki. Może to mieć niebagatelne znaczenie zważywszy, że mają wspólność majątkowa a egzekucja z majątku wspólnego jest możliwa tylko wtedy, gdy wierzyciel uzyska też klauzulę wykonalności przeciwko współmałżonce dłużnika wykazawszy, że dług powstał za jej zgodą – to warunek konieczny do uzyskania klauzuli przeciwko współmałżonkowi (w tym wypadku przeciwko żonie dłużnika).

Z drugiej jednak strony, dłużnik z żoną mogą twierdzić, że żona nie wiedziała o tym, że mąż zaciągnął to zobowiązanie a w sprawie występuje jedynie jako jego pełnomocnik. No, to takie moje spekulacje, zaznaczam że nie jestem prawnikiem, może „napatoczy się” 🙂  jakiś prawnik na ten wpis, to skomentuje.

kategoria: dowody

Skomentuj